หน้าแรก > แผนกเรียน > คณิตศาสตร์
คำถาม
1+1=
1 คำตอบ 19/4/57 ยังไม่มีชื่อเล่น
ถ้าข้อมูลชุดหนึ่งคือa,d,c,d มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นpแล้วส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2-3a , 2-3b ,2-3c , 2-3d เท่ากับเท่าใด
1 คำตอบ 19/4/57 ยังไม่มีชื่อเล่น
3(4m+3)=5(5m+7)
1 คำตอบ 19/4/57 ยังไม่มีชื่อเล่น
1นิ้วเป็นกี่มิลลิเมตร
1 คำตอบ 19/4/57 ยังไม่มีชื่อเล่น
ถ้า6^x=2^y=8^z=2^21*3^7 จงหา21[{xy-xz+yz}/xyz]
0 คำตอบ 19/4/57 ยังไม่มีชื่อเล่น
โจทย์เรขาคณิตวิเคราะห์
2 คำตอบ 18/4/57 princelover
(5ยกกำลัง3)2 = เลขยกกำลังวิธีทำ
1 คำตอบ 18/4/57 ยังไม่มีชื่อเล่น
2ยกกำลัง2.2ยกกำลัง4
1 คำตอบ 18/4/57 ยังไม่มีชื่อเล่น
x-3ส่วน4=5
1 คำตอบ 18/4/57 ยังไม่มีชื่อเล่น
-7(1+X)=2(3X) วิธีทำ
1 คำตอบ 18/4/57 ยังไม่มีชื่อเล่น
เก่ากว่า
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู