หน้าแรก > ข้อสอบ
คำถาม
ความสูงของเมฆส่งผลอย่างไรกับมลพิษอากาศ
0 คำตอบ 16/4/57 ยังไม่มีชื่อเล่น
ข้อสอบนายสิบตำรวจ ออก ของ ม.ปลาย ออกข้อ ม.ไหนครับ 4 5 6 หรือเรื่องใด ช่วยหน่อยครับ ขอบคุณครับ
0 คำตอบ 8/4/57 ยังไม่มีชื่อเล่น
มีใครพอรู้บ้างครับ การแบ่งงานเขียนในโลกนี้ตามวารสารศาสตร์ แบ่งเป็นกี่ประเภท ได้แก่อะไรบ้าง?
1 คำตอบ 5/4/57 ยังไม่มีชื่อเล่น
สอบถามด้านการเรียนต่อในสาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2 คำตอบ 30/3/57 ยังไม่มีชื่อเล่น
วัฒนธรรมเอเชียใต้ ทำไมถึงแพร่หลาย
0 คำตอบ 10/3/57 ยังไม่มีชื่อเล่น
อวัยวะที่ใช้ในการรักษาดุลยภาพของนำ้ในต้นพืชคืออะไร
0 คำตอบ 9/3/57 ยังไม่มีชื่อเล่น
ในการทำละหมาดชาวมุสลิมในประเทศไทยจะต้องทำอย่างไร ?
0 คำตอบ 7/3/57 Teh Apisit
ความรักความเมตตาระหว่างเพื่่อนมนุษย์เป็นหลักธรรมคำสอนของศาสนาใด ?ก.ศาสนาอิสลาม ข.ศาสนาคริสต์ ค.ศาสนาฮินดู ง.พระพุทธศาสนา
5 คำตอบ 7/3/57 Teh Apisit
ศาสนาใดไม่จัดอยู่ในเอกเทวะนิยม ? ก.อิสลาม ข.ยูดาห์ ค.พราหมฌ์ - ฮินดู ง.คริสต์
3 คำตอบ 7/3/57 Teh Apisit
ข้อสอบประวัติศาสตร์+เฉลย+คำอธิบาย
0 คำตอบ 6/3/57 ยังไม่มีชื่อเล่น
เก่ากว่า
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู