หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
หนังสือมอบอำนาจกับหนังสือมอบฉันทะต่างกันอย่างไร
ภาษาต่างประเทศ | ไวยากรณ์ 13/1/54 โพสต์โดย งูเขียว 680
คำตอบ
1 จาก 1
- ใบมอบฉันทะต่างกับใบมอบอำนาจตรงที่การมอบอำนาจให้กระทำการใดแล้วผู้รับมอบอำนาจสามารถกระทำการนั้นได้ตลอดไปจนกว่าจะเสร็จสิ้น เว้นแต่จะมีการถอนหรือยกเลิกการมอบอำนาจนั้น ส่วนการมอบฉันทะจะกระทำได้เฉพาะคราวๆนั้นเท่านั้น จะนำใบมอบฉันทะไปใช้ในคราวอื่นถึงแม้จะเป็นกิจการประเภทเดียวกันไม่ได้และกรณีของการมอบอำนาจต้องปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร ส่วนการมอบฉันทะไม่ต้องปิดอากรแสตมป์

- ปัญหาที่ว่าผู้รับมอบอำนาจจะมอบฉันทะได้หรือไม่ ตอบว่าได้แต่เฉพาะในกิจการที่ไม่สำคัญและต้องไม่เป็นการมอบอำนาจช่วงเช่น การมอบฉันทะให้ไปยื่นเอกสาร ฯลฯ
13/1/54 โพสต์โดย nuize
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
มาตรา 264 กับมาตรา 265 อาญา แตกต่างกันอย่างไร
ตั๋วจำนำไม่ใช่ชื่อเราไถ่ได้ไหม และถ้าไม่มีใบมอบฉันทะมีแต่สำเนาบัตรประชาชนของคนที่จำนำเราจะสามารไถ่ได้ไหม
ที่ดินเป็นกรรมสิทธิร่วมแต่ถูกผู้ถือกรรมสิทธิร่วมปลอมใบมอบอำนาจและนำไปจดจำนอง ฟ้องได้ไหม ใครผิดบ้าง โทษแรงแค่ไหน
ไปโอนรถยนต์ต้องใช้เอกสารอะไรมั่งจ๊ะ เพื่อนๆๆ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู