หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
โวหารมีกี่ชนิด
วรรณกรรม | วัฒนธรรม 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 12
สำหรับวรรณคดีทั้งร้อยกรองและร้อยแก้ว แบ่งโวหารออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
1.อุปมาโวหาร  คือ  การใช้ข้อความเปรียบเทียบให้เห็นภาพพจน์โดยใช้คำ  เช่น  ดัง  เหมือน  เช่น  ดุจ  คล้าย  เป็นต้น
2.บรรยายโวหาร  คือ  การอธิบายเหตุการณ์ตามลำดับอย่างชัดเจน
3.พรรณนาโวหาร  คือ  การให้รายละเอียดอย่างลึกซึ้งให้เห็นภาพ
4.เทศนาโวหาร  คือ  การชี้แจงสั่งสอนประกอบด้วยเหตุผลสัจธรรมเพื่อโน้มน้าวใจผู้อ่านและ ผู้ฟัง
5.สาธกโวหาร  คือ  การยกตัวอย่างประกอบ  อาจเป็นการกล่าวพาดพิงก็ได้  ด้วยคำที่ยกมาเป็นหลักธรรม  ภาษิต  คำพังเพยหรือตำนาน นิทานเป็นต้น
24/3/51 โพสต์โดย jkumbe14
2 จาก 12
มี 5 ชนิด
1) อุปาโวหาร
2)บรรยายโวหาร
3)พรรณาโวหาร
4)เทศนาโวหาร
5)สาธกโวหาร
22/2/53 โพสต์โดย xswd
3 จาก 12
๕ ชนิด
-บรรยายโวหาร   คือการเล่าเรื่องหรืออธิบายเรื่องราวต่างๆตามลำดับเหตุการณ์
-พรรณนาโวหาร  คือการทำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ที่ซาบซึ้งหรือให้มองเห็นภาพชัดเจนขึ้น
-เทศนาโวหาร    คือชักจูงให้ผู้อ่านคล้อยตามเรื่องไปกับผู้แต่ง
-สาธกโวหาร      คืออธิบายให้ชัดเจนขึ้นโดยยกตัวอย่างประกอบ
-อุปมาโวหาร      คือนำสิ่งที่คล้ายกันมาเปรียบเทียบเพื่อให้เกิดความชัดเจน

เครดิต >> หนังสือติวเข้มเข้า ม.1  หน้า319

^^!!
7/3/53 โพสต์โดย เด็กโง่ในสายตาเทอ
4 จาก 12
ช่วยกตัวอย่างโวหารแต่ละชนิดมา 2 โวหารพร้อมรูปภาพให้หน่อย
10/9/53 โพสต์โดย smile_smile
5 จาก 12
ความรู้ทั้งนั้น
14/2/54 โพสต์โดย เสือโคร่ง
6 จาก 12
ก็มี5ชนิด ตมาที่บอกก็คือ
1.บรรยายโวหาร ใช้บรรยายข้อความต่างๆให้ชัดเจน
2.พรรณนาโวหาร ใช้ บรรยายเรื่องต่างๆให้ผู้ฟังเห็นภาพ
3.เทศนาโวหาร ใช้ บรรยายเรื่องต่างๆโดยมีคติสอนใจ
4.สาธกโวหาร ใช้ อธิบายเรื่องต่างๆโดยมีการยกตัวอย่างให้เข้าใจมากขึ้น
5.อุปมาโวหาร ใช้ อธิบายเรื่องต่างๆโดยเอา2อย่างมาเปรียบเทียบกัน

น่าจะเข้าใจแล้วนะ
^o^
24/2/54 โพสต์โดย เด็กมันเทพทำไงได้
7 จาก 12
5 ชนิด
1 บรรยายโวหาร 2 สาทกโวหาร 3 พรรณนาโวหาร 4 อุปมาโวหารเเละ 5 เทศนาโวหาร
26/2/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 12
มี 5 ชนิด คือ
1) อุปาโวหาร
2)บรรยายโวหาร
3)พรรณาโวหาร
4)เทศนาโวหาร
5)สาธกโวหาร
22/5/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 12
1.อุปมาโวหาร
2.บรรยายโวหาร
3.พรรณนาโวหาร
4.เทศนาโวหาร
5.สาธกโวหาร
6. อธิบายโวหาร (เด็กโต ม. 2)
22/7/55 โพสต์โดย สินะ
10 จาก 12
สำหรับวรรณคดีทั้งร้อยกรองและร้อยแก้ว แบ่งโวหารออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
1.อุปมาโวหาร  คือ  การใช้ข้อความเปรียบเทียบให้เห็นภาพพจน์โดยใช้คำ  เช่น  ดัง  เหมือน  เช่น  ดุจ  คล้าย  เป็นต้น
2.บรรยายโวหาร  คือ  การอธิบายเหตุการณ์ตามลำดับอย่างชัดเจน
3.พรรณนาโวหาร  คือ  การให้รายละเอียดอย่างลึกซึ้งให้เห็นภาพ
4.เทศนาโวหาร  คือ  การชี้แจงสั่งสอนประกอบด้วยเหตุผลสัจธรรมเพื่อโน้มน้าวใจผู้อ่านและ ผู้ฟัง
5.สาธกโวหาร  คือ  การยกตัวอย่างประกอบ  อาจเป็นการกล่าวพาดพิงก็ได้  ด้วยคำที่ยกมาเป็นหลักธรรม  ภาษิต  คำพังเพยหรือตำนาน นิทานเป็นต้น
14/9/55 โพสต์โดย รัชชานนท์ แสงดอกไม้
11 จาก 12
1. บรรยายโวหาร    
2. พรรณนาโวหาร                            
3. เทศนาโวหาร
4. สาธกโวหาร                                    
5. อุปลักษณ์โวหาร
6. อุปมาโวหาร                          
7. บุคลาธิษฐาน
8. อติพจน์                                  
9. สัญลักษณ์
10. ปฏิพากย์
27/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
12 จาก 12
วิจารย์โวหาร คืออะรัยอ่ะ
22/3/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ต้นไทร มีกี่ชนิด
มีเพื่อนไม่กี่คนเหมือนมีเพื่อนเป็นทัพอยู่นับแสน หมายถึง
25/11/54วันมหาธีรราชเจ้า ครบรอบกี่ปี
พระพุทธรูปทองคำที่วัดไตรมิตรสามารถแยกส่วนได้กี่ส่วน
ส.ว.แต่งตั้งมีกี่คน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู