หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คําควบแท้มีอะไรบ้าง
ทุกหมวด
โรงเรียน | การศึกษา | ข้อมูล | อารมณ์ | ปัญหาคาใจ 11/7/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 21
ขอเชิญมาดูด้วยกันที่นี่
11/7/54 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 21
แนะนำอ่านได้ที่นี่ครับ
11/7/54 โพสต์โดย KcaHruNe
3 จาก 21
คำควบกล้ำ  หมายถึง  คำที่มีพยัญชนะสองตัวเขียนเรียงติดกันอยู่ต้นพยางค์ และใช้สระเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงกล้ำเป็นพยางค์เดียวกัน   เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์นั้นจะผันเป็นไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้า
           คำควบกล้ำ  มี  2  ชนิด คือ  คำควบแท้  และ  ควบไม่แท้
           คำควบแท้ ได้แก่ พยัญชนะ ร  ล  ว  ควบกับพยัญชนะตัวหน้า ประสมสระตัวเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมกัน เช่น
          พยัญชนะต้นควบกับ ร ได้แก่   พร้อม  เพราะ   ใคร   กรอง  ครองแครง ขรุขระ  พระ ตรง ครั้ง  กราบ โปรด ปรักปรำ  ปรับปรุง   ครื้นเครง  เคร่งครัด  ครอบครัว  โปร่ง
         พยัญชนะต้นควบกับ ล ได้แก่  กลบเกลื่อน  กลมกลิ้ง  เกลี้ยกล่อม  เกลียวคลื่น    เคลื่อนคล้อย   ปลา   ปลวก  ปล่อย    เปลี่ยนแปลง    คลุกคลาน   เพลิง   เพลิดเพลิน    คล่องแคล่ว  
         พยัญชนะต้นควบกับ ว ได้แก่  แกว่งไกว   กวาด  กว่า   ขวาง  ขว้างขวาน ขวิด   แขวน ขวนขวาย   ควาย    เคว้งคว้าง   คว่ำ  ควาญ   ความ  แคว้น ขวัญ ควัน
         คำควบไม่แท้
        คำควบไม่แท้ ได้แก่ พยัญชนะ ร ควบกับพยัญชนะตัวหน้าประสมสระตัวเดียวกัน เวลาอ่านไม่ออกเสียง ร  ออกเสียงเฉพาะตัวหน้าหรือมิฉะนั้นก็ออกเสียง เป็นเสียงอื่นไป
        คำควบไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้า  ได้แก่พยัญชนะ จ  ซ  ศ  ส  ควบกับ ร เช่น จริง ไซร้ เศร้าสร้อย  ศรี   ศรัทธา  เสริมสร้าง  สระ  สรง  สร่าง
        คำควบไม่แท้ ท ควบกับ ร แล้วออกเสียงกลายเป็น ซ ได้แก่ ทรง ทราบ ทราม ทราย แทรก ทรุด โทรม  มัทรี  อินทรี  นนทรี  พุทรา
11/7/54 โพสต์โดย ด้วยรักและหวังดี
4 จาก 21
คุณมากๆเลยค่ะ
20/5/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 21
หาคำควบกล้ำเเท้พร้อมเเจกคำ
2/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 21
ขอบคุณ ค่ะ ^_^
3/6/56 โพสต์โดย น้องมายด์จร๊
7 จาก 21
กดเ้าสวาสา
4/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 21
ขวักไขว้
5/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 21
s
5/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
10 จาก 21
มี         ปรับปรุง นิทรา อินทริ ตรวจตรา ขรุขระ ครอบครัว รับทราบ พุทรา ก่อสร้าง โศกเศร้า ทรุดโทรมคำขวัญ
6/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
11 จาก 21
ตัวอย่างคำควบกลำ
8/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
12 จาก 21
ดพพำ
ะตคึนรันี
11/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
13 จาก 21
กรวด
23/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
14 จาก 21
ไม่บอก
28/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
15 จาก 21
คำควบกลั้า ล เกี่ยวกับสัตว์มีอะไรบ้าง
1/8/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
16 จาก 21
กำลังเรียนอยู่เลย ขอบคุณฮัฟ
21/8/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
17 จาก 21
ควาย
26/8/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
18 จาก 21
การอ้างอิง
27/11/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
19 จาก 21
อางอฯน
27/11/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
20 จาก 21
ความ
10/2/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
21 จาก 21
ไพร
26/3/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ข้อใดไม่มีคำควบกล้ำแท้
ถามจริงๆครับ ว่าคําตอบที่อยู่ใน guru ส่วนใหญ่แล้วน่าเชื่อถือแค่ใหน?
คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผลไม้พร้อมคําอ่าน
ตอบคําถามสมัครงานว่าเป้าหมายการทำงานของคุณคืออะไร
หยาก หรือ อยาก 2 คํานี้ มีความหมายต่างกันมั้ยครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู