หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การวาดรูป พีระมิดด้วย ภาษา C
123456777654321
 1234566654321
  12345554321
   123444321
     1233321
       12221
        111

อยากรู้วีธีการเขียนโปรแกรมให้ออกมาในรูปแบบนี้ ครับผมโดยใช้ ภาษา C โดยวีธีการวน loop
       
คอมพิวเตอร์ | การศึกษา | ซอฟท์แวร์ | เครือข่าย | เขียนโปรแกรม 2/8/55 โพสต์โดย djintelrmx
คำตอบ
1 จาก 1
#include <stdio.h>
int main() {
   int from = 1, to = 7;
   char *format = "%d";
   int n, i;
   for (n = to; n >= from; n--) {
       for (i = to - n; i > 0; i--) printf(" ");
       for (i = from; i <= n; i++) printf(format, i);
       printf(format, n);
       for (i = n; i >= from; i--) printf(format, i);
       printf("\n"); }
   return 0; }
3/8/55 โพสต์โดย agg
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำไมพิระมิดต้องเป็นรูปสามเหลี่ยม
พีระมิดกีเซห์ในอียิป มีฐานจัตุรัสยาว 227 เมตร สูงเอียง184เมตรพีระมิดนี้มีปริมาตรเท่าไหร่
เรขาคณิต2มิติและ3มิติต่างจากรูปเรขาคณิตอย่างไร
หาพื้นที่ผิวของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสฐานยาวด้านละ16นิ้ว สูง15นิ้ว
จิงหรือไม่ ที่โลกกำลังจะโลกขยายตัว
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู