หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ศาสดาของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูคือใคร
ศาสนา 21/5/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 8
ไม่มี มีแต่เทพเจ้า และพราหมณ์เป็นนักบวช
21/5/55 โพสต์โดย Tsutomu
2 จาก 8
ศาสนาพราหมณ์ถือกำเนิดในประเทศอินเดีย  ชาวอินเดียส่วนใหญ่นับถือศาสนานี้  ศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดา  นับถือพระเจ้าหลายพระองค์  เทพเจ้าที่สำคัญ  ได้แก่
         -  พระพรหม  เป็นผู้สร้างโลกและจักรวาล
         -  พระพรหม  เป็นผู้คุ้มครองโลก
         -  พระศิวะ     เป็นผู้ทำลายโลกและสร้างโลกขึ้นใหม่
    เทพเจ้าทั้ง 3 องค์นี้  จะมีหน้าที่สัมพันธ์กัน
    ศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาที่เน้นการประกอบพิธีกรรมเพื่อบูชาและสรรเสริญเทพเจ้า  ผู้ที่อยู่ในฐานะสูงสุดและเป็นผู้นำทางความเชื่อของศาสนา  ได้แก่  นักบวชพราหมณ์  ซึ่งเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมและเป็นตัวแทนในการติดต่อกับเทพเจ้า  วรรณะพราหมณ์จึงเป็นวรณะหรือชนชั้นสูงสุดของชาวอินเดีย
    ศาสนาพราหมณ์ได้เจริญรุ่งเรืองมาเป็นลำดับจนกระทั่งได้วิวัฒนาการเป็นศาสนาฮินดู  และหยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมประเพณีรวมทั้งความเป็นอยู่ของชาวอินเดียสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้
21/5/55 โพสต์โดย week
3 จาก 8
- -* น่าสนใจมากครับ ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน
21/5/55 โพสต์โดย Intrepid
4 จาก 8
ไม่รู้เหมือนกัน  แต่แม่พระสารีบุตรท่านเป็นมิจฉาทิฐิ ไม่เชื่อพระพุทธเจ้า ไม่เชื่อบาป  บุญ  แต่คิดว่าคงนับถือพระพรหม พวกเทพอะมั้ง

ตอนพระสารีบุตรไปโปรดมารดา แม่ก็ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนา  พอดีเห็นแสงสว่าง  แล้วเห็นมีใครไหว้พระสารีบุตรก็ถามน้อง

พระสารีบุตรคือพระจุนทะว่าใครหนะ  ท่านก็บอกพระท้าวมหาราช  แม่ก็บอกพระมาณว่าท้าวมหาราชใหญ่กว่าพี่เอ็งอีกเรอะ

ต่อมาพระอินทร์ก็มานมัสการ  ...แม่บอกท้าวสักกะใหญ่กี่พี่เอ็งอีกเรอะ  สุดท้ายพระพรหมมานมัสการพระสารีบุตร  แม่ก็ตะลึง

บอกว่าพระพรหมใหญ่กว่าพี่เอ็งอีกหรออ  ทีนี้ก็รู้ว่าพระอรหันต์ทั้งหมดอยู่สูงกว่าพระพรหม  แม่ก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า

ฟังธรรมจากพระสารีบุตรก็เป็นพระโสดาบัน  ผมก็เดาว่าพราหมณ์เขาเคารพเทพเจ้า  เคารพพระอินทร์  พระพรหม  ประมาณนี้อะครับ
21/5/55 โพสต์โดย LoGaRiThmLogiS1
5 จาก 8
ศาสดาของฮินดูคือ
18/6/56 โพสต์โดย cr. iam toto
6 จาก 8
พระเจ้าของฮินดูคือ
18/6/56 โพสต์โดย cr. iam toto
7 จาก 8
คัมถีร์ของฮินดูคือ
18/6/56 โพสต์โดย cr. iam toto
8 จาก 8
ไม่มีค่ะ . พราหมณ์ไม่มีศาสดาค่ะ ^^
16/9/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำไมศาสนาฮินดูถึงไม่มีพระศาสดา แล้วใครเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาฮินดู
ใครเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์(ฮินดู) ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม เกิดมาจากแนวคิด หรือ ทฤษฎีอะไร เพราะเหตุใด
ศาสนาใดบ้างครับที่นับถือพระเจ้า แต่ไม่มีศาสดา?
ช่วยตอบหน่อย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู