หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ตัวอย่างการเขียน การสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
รายงาน | วิทยานิพนธ์ 20/8/53 โพสต์โดย บ่าวติ
คำตอบ
1 จาก 2
การสรุปผล - สรุปให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตอบปัญหาการวิจัยครอบคลุมทุกหัวข้อ ใช้ข้อความกระชับ เข้าใจง่าย
อภิปรายผล - อภิปรายได้ว่า ผลการวิจัยสอดคล้องหรือขัดแย้งกับสมมติฐานการวิจัยอย่างไร โดยมีผลการวิจัยในอดีต/ทฤษฎีมาสนับสนุนอย่างเพียงพอ และอาจจะระบุข้อจำกัดของการวิจัยด้วย
ข้อเสนอแนะ - เสนอแนะจากผลการวิจัยอย่างมีเหตุผล และแนะนำสิ่งที่ควรปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม สำหรับการวิจัยครั้งต่อไปเพื่อให้การวิจัยสมบูรณ์ขึ้น
ดูตัวอย่างได้จากงานวิจัยต่างๆมากมาย
21/8/53 โพสต์โดย Nanakung
2 จาก 2
ขอบคุณคัฟ
21/8/54 โพสต์โดย Haha..DisC...
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สรุปผล ประโยชน์ ข้อเสนอแนะสิ่งแวดล้อม
ทำไมต้องปิดสภา "ก่อนมีข้อสรุป"ครับ
บทที่ 5 บทสรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะโครงการE-learningการสร้างมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Windows Movie Maker
คุณจะด่าใคร...ระหว่าง
คนทำงานเก่งแต่นำเสนอไม่เก่งจะมีผลกระทบต่อตนอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู