หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สาเหตุการเกิดขึ้นของพุทธศาสนามหายาน จากวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแนวความคิด (ขอบคุณล่วงหน้าครับ)
ศาสนา | การศึกษา | ข้อมูล | ปัญหาคาใจ | ประวัติศาสตร์ 23/1/55 โพสต์โดย ศร lคนโสดl
คำตอบ
1 จาก 1
เคยได้อ่านมา ไม่รู้ใช่เรื่องเดียวกันหรือเปล่า
คร่าวๆ แบบนี้
เมื่อปี พ.ศ 681 ตอนนั้นพระพุทธศาสนารุ่งเรืองมากในเมืองลังกา ทำให้พวกนักบวชนอกศาสนาบ้าง คนนอกศาสนาบ้าง คนจนบ้าง ที่เกิดความเดือดร้อน ก็ปลอมตัวเข้ามาบวชมากมาย
หลังจากบวชแล้วก็ออกคำสอนตามลัทธิของพวกตัวเองบ้าง ไม่ปฏิบัติตามธรรมวินัยบ้าง ทำตัวเป็นโจรปล้นศาสนาบ้าง เป็นหมอดูฤกษ์บ้าง รักษาผู้ป่วยแ้ล้วเก็บเงินบ้าง ทำตัวเป็นพ่อค้าบ้าง
เก็บสะสมเงินแล้วนำไปซื้อของพร้อมต่อรองราคาด้วยตัวเองบ้าง หุงต้มอาหารกินหลังเพลบ้าง ขับขี่สัตว์เป็นพาหนะบ้าง ฯลฯ
พระอรหันต์ทั้งหลายประชุมสโมสรนำความกราบทูลแก่พระเจ้าเมืองลังกา พระองค์ทรงสอบสวน
ทรงขับไล่ภิกษุปลอมเหล่านั้น ห้ามนุ่งเหลืองห่มเหลือง ก็มีทั้งที่สึกไปบ้าง หนีไปไม่ศึกบ้าง พากันออกจากเกาะลังกา เืมื่อไปถึงแผ่นดินใหญ่พวกชาวบ้านเห็นก็พากันเลื่อมใส นำอาหารมาถวายคิดว่าเป็นพระจริง
พระอลัชชีเหล่านี้ ปรึกษากันว่าจะไปอยู่แถวไหนหนอ ก็ตกลงกันว่าจะไปอยู่แถบประเทศชายแดน รอบนอก จากนั้นก็พร้อมใจ ดัดแปลงคำสอนให้เข้ากับความคิด ลัทธิตัวเองบ้าง เช่นการแสดงอาบัติ การนุ่งห่ม ฯ
แล้วแยกย้ายกันไปตามแหล่งต่างๆ ผู้คนที่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักพระมาก่อนพอได้เจอก็ได้ศรัทธา และสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้
23/1/55 โพสต์โดย แก็ม แก็ม
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ของถามเกี่ยวกับศาสนาพุทธหน่อยครับ
พระพุทธเจ้าในพุทธศาสนา นิกายเถรวาทและมหายาน
คุณว่า ปัจจุบัน ในประเทศไทย มีอัตราส่วน ของ เถรวาท และ มหายาน เท่าไหร่
มหายานทำลายคำสอนของพระพุทธเจ้า
พระพุทธศาสนามีกี่นิกายมีนิกายอะไรบ้างค่ะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู