หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การเปลี่ยนแปลงชนิดของแก๊สในหลอดรังสีแคโทด ทำให้รังสีใดมีการเปลี่ยนแปลง
เคมีวิทยา 19/6/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
รังสีแอโนด เนื่องจากรังสีแอโนดคือไอออนบวกที่เกิดจากอะตอมที่เสียอิเลคตรอนไป ดังนั้นการเปี่ยนชนิดแก๊สย่อมเปลี่ยนชนิดของไอออนบวก เปลี่ยนค่าe/m. ด้วย
ส่วนรังสีแคโทดยังคงเหมือนเดิม
25/6/55 โพสต์โดย ampbui
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
รังสีแคโทดต่างจากรังสีบีตาอย่างไร
กัมมันตภาพรังสี กัมมันตรังสี
คำถาม เกี่ยวกับ บรรยากาศ
พินิจคำ กัมมันตรังสี กับ กัมมันตภาพรังสี ต่างกันอย่างไร
วิธีหลีกเลี่ยงและป้องกันกัมมันตภาพรังสี
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู