หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประชาชนที่ไม่ได้รับราชการสามารถขอได้หรือไม่? และจำกัดที่ระดับใดถึงระดับใด?
ประมาณว่าคนธรรมดา สามารถขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้หรือไม่? และถ้าได้จะได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ระดับใดต่ำสุด ถึงระดับสูงสุด?
ย้ายถิ่นฐาน | กฏหมาย | วีซ่า | แชท 21/12/53 โพสต์โดย Mercedes_Benz
คำตอบ
1 จาก 3
ม่ายด๊ายเด่  ให้เฉพาะราชการเท่าน้าน
เว้นแต่ทำคุณปราโยชน์  หรือเป็นบุคคลดีเด่น  แต่ก้อได้ไม่สูง ได้แค่เหรียญต่างๆเท่นั้นแหละ
21/12/53 โพสต์โดย mythailand
2 จาก 3
คุณแม่ผมก็ได้นะ ได้ชั้น5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ปี 49 ตอนไปรับอนุญาติให้มีผู้ติดตามไปด้วย1คน
น่าจะมาจากการบริจากครับ มีคนอื่นน่าจะเจ้าหน้าที่เสนอชื่อไปครับ
21/12/53 โพสต์โดย ผมรวยแล้วไม่โกง
3 จาก 3
ประชาชนขอโดยตรงไม่ได้ครับ ต้องให้หน่วยงานที่ได้รับประโยชน์ หรือ เกี่ยวข้องมากที่สุด เป็นผู้ขอพระราชทานให้ครับ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการพระราชทาน หรือ เรียกคืนเครื่องราชฯ คือ
            เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ [The Most Admirable Order Of The Direkgunabhorn]
เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 เพื่อพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน แบ่งออกเป็น 7 ชั้น คือ
ชั้นที่ 1 (สูงสุด)  ปฐมดิเรกคุณาภรณ์  - ป.ภ.
ชั้นที่ 2 ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ - ท.ภ.
ชั้นที่ 3 ตติยดิเรกคุณาภรณ์ - ต.ภ.
ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ - จ.ต.
ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ - บ.ภ.
ชั้นที่ 6 เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ - ร.ท.ภ.
ชั้นที่ 7 เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ - ร.ง.ภ.
ผู้ที่ได้รับพระราชทานตั้งแต่ ชั้นที่ 5 - บ.ภ. ขึ้นไป จะได้รับ ประกาศนียบัตรกำหับเครื่องราชฯ ด้วย    
พระราชกฤษฏีกา ว่าด้วย การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538 กำหนดไว้ดังนี้
1. กรณีมีผลงาน
2. กรณีบริจาคเงิน หรือ ทรัพย์สิน
กรณีมีผลงาน  1. ระยะเวลาปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี นับแต่รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครั้งสุดท้าย
               2. ผลงานดีเด่นควรแก่การสรรเสริญ และเป็นสาธารณประโยชน์
               3. เสี่ยงอันตราย หรือเสี่ยงภัย เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน เป็นประโยชน์ต่อสังคม หรือประเทศ
               4. ให้เริ่มขอชั้น ร.ง.ภ. เว้นแต่มีผลงานดีเด่นเป็นพิเศษ อาจขอชั้นสูงขึ้น แต่ไม่เกินชั้นที่ 4 - จ.ภ.
               5. บุคคลตามบัญชีแนบท้ายพระราชกฤษฏีกา
                   ชาวต่างประเทศ                                                                           ขอได้ตั้งแต่ชั้น      บ.ภ. - ต.ภ.
                   นักกีฒาที่ขชนะการแข่งขัน โอลิมปิคเกมส์ เวิลด์เกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ เอเชี่ยนแชมป์เปี้ยนชิพ        "       "       ร.ง.ภ. - ต.ภ.
                   บุคลากรโรงเรียนเอกชน                                                                        "       "       บ.ภ. - จ.ภ.
                   บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน                                                               "       "       บ.ภ. - ท.ภ.
                   นักวิจัยดีเด่น นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ศิลปินแห่งชาติ                                               "       "       จ.ภ.
กรณีบริจาคเงิน หรือ ทรัพย์สิน        ชั้นที่เสนอขอพระราขทาน                      มูลค่าทรัพย์สิน
                                         ชั้นที่ 1  -  ป.ภ.                          30,000,000. - บาท
                                         ชั้นที่ 2  -  ท.ภ.                          14,000,000. - บาท
                                         ชั้นที่ 3  -  ต.ภ.                            6,000,000. - บาท
                                         ชั้นที่ 4  -  จ.ภ.                            1,500,000. - บาท
                                         ชั้นที่ 5  -  บ.ภ.                               500,000. - บาท
                                         ชั้นที่ 6  -  ร.ท.ภ.                             200,000. - บาท
                                         ชั้นที่ 7  -  ร.ง.ภ.                             100,000. - บาท
หน่วยงานที่เสนอขอพระราชทาน  คือ กระทรวง ทบวง กรม หรือ สภากาชาดไทย ที่ได้รับประโยชน์ หรือ เกี่ยวข้องมากที่สุด โดยต้องรับรองผลงาน หรือ รายการบริจาค
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ์ http://dop.rta.mi.th/decorate/decor06.htm
21/12/53 โพสต์โดย kasap
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ระดับน้ำการเลี้ยงปลาฮอลันดายักษ์ ตู้ ๒๔ นิ้ว
กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีใด
พระเจ้าตากสินการสิ้นพระชนม์พรรษาด้วยวิธีใด
โรงเรียนในพระราชดำริคือโรงเรียนเช่นใดกันขอรับ จักต้องกระทำเยี่ยงใดถึงจะได้เป็นโรงเรียนในพระราชดำริขอรับ
เรียนคุณ ประสิทธิ์ คำตอบของคุณ ถ้า copy มาจาก google แล้วมาแปะให้ผม มันก็ไม่มีประโยชน์อันใดครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู