หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
บวชชีพราหมณ์ ที่วัดไหนดีที่สุด
ใครพอมีข้อมูล ขอม้างอ่ะจ้า
ถือศิล | วัฒนธรรม | ออกบวช | ประเพณี | ละกิเลส 4/3/53 โพสต์โดย Misѕing Yοu
คำตอบ
1 จาก 8
วัดร่ำเปิง หรือ วัดพระธาตุศรีจอมทอง ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นะ
4/3/53 โพสต์โดย Decepticon
2 จาก 8
เท่าที่เคยไปก็คือ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี ไปกันเป็นหมู่คณะ
                        วัดปัญญานันทาราม ไปเป็นส่วนตัว บวชวันศุกร์ สึกเย็นอาทิตย์ ต้องติดต่อก่อนนะคะ เผื่อเต็ม
4/3/53 โพสต์โดย aka
3 จาก 8
ปฎิบัติที่บ้านก็ได้ ถ้าชอบสันโดษ
4/3/53 โพสต์โดย สติง
4 จาก 8
วัดไหนก็ได้ค่ะ  วัดอยู่ที่ใจ ธรรมะอยู่ในตัวเรา เข้าวัดไหนก็ได้ ปฎิบัติธรรมให้เต็มที่ ทุกสถานที่ที่เราอยู่ก็พอค่ะ
5/3/53 โพสต์โดย Noidiamond
5 จาก 8
เรียกว่า บวชชีต้องโกนผมนะฮะ ถ้าแบบไม่โกน เรียกว่าบวชเนกขัมมะ
วัดไหนก็ได้ค่ะ ไปหลายๆ ที่ก็ได้ ค่อยนำมาปรับใช้ให้เหมาะ
เคยไปบวชที่วัดสังฆทาน พระราม 5  เข้าศุกร์ ตอนเย็น ออกเช้ามืดวันจันทร์  ชุดเตรียมไปเองก็ได้แต่มีให้เช่าประมาณ 200-300
ถ้าสะดวกในกรุงเทพฯ ก็มีที่
--วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน หลังเซ็นทรัลเวิร์ล ครั้งแรก บวชได้ไม่เกิน 3 วัน
    อายุไม่ถึง 20 ต้องมีใบรับรองจากผู้ปกครอง เตรียม ชุดให้พอ เพราะไม่อนุญาตให้ซัก เตรียมมุ้งหรือกรดด้วย
    รวมถึงไฟฉาย ขันน้ำ อย่างอื่นตามเหมาะสม
--ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย คุณแม่สิริ กรินชัย ดูได้ทางเว็บไซต์ค่ะ ต้องจองล่วงหน้า
-- วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
--วัดบวรนิเวศ
--วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
--วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อ.ปากเกร็ด

ขออนุโมทนาบุญด้วย สาธุค่ะ
5/3/53 โพสต์โดย violettlavendel
6 จาก 8
โครงการบวชอุบาสิกาแก้ว

หลักการและเหตุผล

อุบาสิกา คือ ตำแหน่งของสตรีผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย ทำหน้าที่ในการอุปถัมภ์บำรุงและปกป้องคุ้มภัยให้แก่พระพุทธศาสนามาตลอดอายุพุทธกาล ดังเช่น มหารัตนอุบาสิกาวิสาขา ผู้สร้างบุพพาราม วัดสำคัญในสมัยพุทธกาล จวบจนถึงปัจจุบันอุบาสิกาก็ยังคงเป็น ๑ ใน ๔ เสาหลักแห่งความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเหมือนเมื่อครั้งพุทธกาล

อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หมายถึง อุบาสิกาผู้มีศีล ๘ เป็นอาภรณ์ประดับกาย วาจา ใจ และปฏิบัติตามทางสายกลางคือ อริยมรรคมีองค์ ๘ ย่อมงดงามและบริสุทธิ์ ประดุจดอกไม้แก้วแรกแย้ม กายภายนอกก็ผุดผ่องใสด้วยอานุภาพแห่งศีล กายธรรมภายในที่เป็นหน่อเนื้อแห่งพุทธะ ก็สุกใสสว่าง ด้วยอานุภาพแห่งสมาธิและปัญญา เช่นนี้จึงได้ชื่อว่า เป็นอุบาสิกาผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยอย่างแท้จริง ยิ่งบังเกิดขึ้นมากเพียงใด ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาก็ยิ่งมั่นคงถาวรเพียงนั้น
ดังนั้น คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย

ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาคีต่างๆ จึงได้ร่วมกันจัด โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๑๐๐,๐๐๐ คน ขึ้นระหว่างวันที่ ๘-๑๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ เพื่ออบรมปลูกฝังศีลธรรมและอุดมการณ์พระพุทธศาสนา ให้สตรีชาวพุทธนับแสนคน กลายเป็นอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนผู้มีความมั่นคงในพระรัตนตรัย อันหมายถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนา และการพัฒนาศีลธรรมของโลกให้รุ่งเรืองสืบต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่ออบรมปลูกฝังศีลธรรมและอุดมการณ์พระพุทธศาสนาให้แก่สตรีชาวพุทธ ได้เป็นอุบาสิกาผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยอย่างแท้จริง


เพื่อการฟื้นฟูศีลธรรม และวัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งดังเช่นพุทธกาล


เพื่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาศีลธรรมของประชาชนระยะเวลาอบรม

อบรมระยะเวลา ๘ วัน ระหว่างวันที่ ๘-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓
ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศคุณสมบัติ  

หญิงแท้ อายุระหว่าง ๑๕-๖๕ ปี
นับถือพระพุทธศาสนา
สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคจิต โรคประสาท หรืออื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม
สามารถรักษาศีล ๘ ได้ตลอดการอบรม
เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น
8/3/53 โพสต์โดย apisom
7 จาก 8
วัดไหนก็ได้ที่มีการบวช จริงๆแล้วต้องทราบวัดถุประสงค์ของการบวชด้วยครับ
เท่าที่ทราบ วัดอัมพวัน มีข้อวัตร มีกฎเกณท์ ต้องศึกษาดู ว่าถ้าไปอยู่แล้วภายใต้กฏเกณท์นั้นทำได้ไม๊ถ้าไม่ได้ก็ไม่ควรไป เพราะว่าอาจทำให้อึดอัด จากเหตุต้องการบุญกลายเป็นบาป ไปได้ ครับ (ติเตียนข้อกำหนดกฏเกณท์ ของทางวัด)
การบวชที่ให้ได้ผลจริงๆ อยู่ที่ผู้บวชเอง บวชแล้วตั้งใจปฏิบัติจริงจัง สำรวมกายวาจาใจ สวดมนต์ นั่งสมาธิ เดินจงกรม ยืน นอน  ฝึกการกำหนดอริยาบท 4 ครบถ้วยบริบูรณ์  ทำแบบสบายๆ ไม่เคร่งเครียด
หรือ อย่างที่ท่านสติงว่า บวชใจ ทำที่บ้านเองก็ได้ ดั่ง คลิป ที่ให้ลิงค์ไว้ครับ
การทำต้องทำให้อริยบท4 นั้นเสมอกัน หมายความว่า ชั่วเวลาที่ทำต้องเท่าๆกัน (เป้นการปรับอินทรีย์ให้เสมอกัน ถ้าทำได้ พอเหมาะ จิตจะรวมตัวได้ง่ายขึ้น จะว่าเป็นอุบายการปฏิบัติก็ได้นะผมว่า ) ลองดูครับ
10/3/53 โพสต์โดย เต๋อ
8 จาก 8
วัดอ้อน้อย กะ ดีอ่ะจ้า
12/3/53 โพสต์โดย Missing You
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ไปบวชชีพราห์มกัน
เพิ่งสึกจากบวชชีอยากจะถามว่าหนึ่งเดือนผมจะยาวออกมาประมาณเท่าไหร่ค่ะ
มานัตถัทธสูตร
คิดอย่างไรกับการบวชชี ของผู้หญิง 3 เดือนเท่าผุ้ชายในปัจจุบันค่ะ
ทำไมชาวพุทธในปัจจุบันถึงได้สนใจศึกษาธรรมะที่ไม่สำคัญ แต่ธรรมะที่สำคัญกลับไม่สนใจศึกษา?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู