หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัตินครราชสีมา ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ | ภาษาต่างประเทศ 28/1/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
History in Nakhon Ratchasima province. Ancient City is one of the Thai kingdom was originally situated on the southeast. Sogenin local districts. Away from the city about 31 kilometers is currently in "Korat" or "Coca Bora ฆะ" urban "Esoma" Both cities have the most prosperous period in Cambodia but is now deserted town. Shore based aircraft Ota Kong. Ayutthaya period. King Narai the Great in the earth (2199-2231 BC), please create a border city is critical to the castle is to move the district in Korat city districts Sogenin to create a fortress and moat surrounding the new. In which current and some new names in both the city and town Esoma Co. ฆะ Bora. To bind the new city name. Called Nakhon Ratchasima city, but people called in Korat city wall construction with brick. Are all lined ใบเสมา. Wall Fort 15 Fort has 4 doors created by laterite. Name the following.
    - North gate names of thousands of troops. Words, called "dam".
    - South gate Chainrgcs name. Words, called "ประตูผี".
    - East name "door Gen. million" words run east door.
    - West title "door meeting."

4 of the gate tower is acting above made a house (mansion) with a thatch roof with clay tile gable apex ใบระกา all in the same reign of Rattanakosin period 1 government has managed the land, high land at Mekong River. 3 is a dominion in the city is in sharp Phanom and Vientiane City City Hmpa divinity. When to Nakhon Ratchasima. City Government Department of jungle. Don Muang and the country is not up to the 3 Royal cities in monitoring and directing them with Raj. Was raised as a major city in Nakhon Ratchasima. Graduate office. Chao has a rank. Phraya Nakhon Ratchasima city first name was at the Pin Ratchasima and Nakhon Ratchasima in the reign of this city have a 2 hook เผือก rope that can hang in Poekiiw districts. The present head bob and ask to be enrolled as เกล้าฯ Aaira and Indra Maha Kuychr Galaxy. When submitted to the city still preserved in the shrine of the Milky Way street friendship. Suranaree opposite school science. Rama 4 times in the city Nakhon Ratchasima. Are more mature. A trading hub of eastern cities. It has products like many merchants, such as leather, horn rhinoceros horn sesame some traveling merchants came to buy their goods sent to these markets in Bangkok and from Bangkok to sell their products in the eastern provinces. The central market located in Nakhon Ratchasima and Year 2434 (Assoc 1110) His Majesty the King Rama 5, please collect the 3 cities in the province is a plateau area.

1. Province, Laos, Nong Khai city with rope. Is that the territory.

2. Muang Lao adhesives are in the City Hmpa divinity. Is that the territory.

3. In central Laos is in Nakhon Ratchasima. Is that the territory.

 Later, when the land is held across the province Etsapibal royal province and territory has changed names 3 new free application Lao province is a province north of the province, Roi Et province, Laos adhesives. Laos is the central province Nakhon Ratchasima province. Rama 7 times in 2475 BC after the change of government is democratic. Then have to cancel land held territory and held Etsapibal new sectors are in Nakhon Ratchasima province in the 8 provinces in Nakhon Ratchasima is the administrative province. Chaiyaphum Province. Buriram Province. Surin Province. ศรีษะเกษ Province. And Ubon Ratchathani. Seat is located in Nakhon Ratchasima Province Year 2476 was the insurgent Bwr power. Gen. Worachai with his family she might Praagcsehga Bwr. Former commander in chief to head the Department of Defense, seized the city Nakhon Ratchasima. A headquarters. To mobilize the troops. To capture the capital. To force the Government of Gen. Phraya army troops leave troops in the rebel cause this. Officials in Nakhon Ratchasima part. Is the control it. The public deception that happens. Unrest in the capital. Soldiers need to hold events. When the government was aware of the statement. Understand that the actions of his family Worachai Praagcsehga Bwr she might be a rebellion, so that prison officials are trying to escape to survive in the city of Saigon on October 25, 2476 His Majesty the King Rama 9 king and queen a familiar mold. Drug Car. May has come great Nikr Inc. Northeast first and the residence. Nakhon Ratchasima and 2498 BC, when king has visited the village population. Nakhon several times.

Ayutthaya Ayutthaya period time.

King Narai the Great in the earth. Of Ayutthaya (2199-2231 BC), please create a major city in the border fortress for protection. Treatment of many UK cities. Such as Nakhon Si Thammarat Phitsanulok Phetchabun.
Has moved to Korat in the district to create districts Sogenin city is a fortress city to city Esoma Co. ฆะ key international Bora. To bind a new name in town called Nakhon Ratchasima. However, all people would have called the city was hit. Is usually called general that in Korat city construction with brick walls lined with ใบเสมา the wall as a fort in the fort gate 15 gate 4 with laterite has created the following list.

North gate names of thousands of troops. Words, called dam.
South gate Chai Narong name. Call ประตูผี words.
East gate Gen. million names. Words, called the East Gate.
West door assembly name.

4 of the gate tower is acting above made a house (คฤห) thatch roof with clay tiles. ใบระกา gable apex is the same everywhere. But now maintain a balance of only one example. The door assembly. The Fine Arts Department has maintained a reserve account the historic 2480 BC, when outside the city walls and gates and demolition has been lost out in his book tour by rail very King writing her family. Department prince was - Raja support images. Talks about the legendary city. House of the earth. King Narai. In Nakhon Ratchasima is a city in 5 cities.
City City ทึก Mahajan. 1 in the west in Chaiyaphum northern city 1 city of Phimai in north east city 1 city in the Nang Rong southeastern city 1 to city to set up another 9 in the northern city Bmehnehnrgcs set. 1 City Square 1 city, 1 city เกษตรสมบูรณ์ Poekiiw 1 in 5 rural and 1 urban city.
The north east. Set in Putatsg 1 in the southeastern town located in band 1 victory.
Ratnburi 1 in the south. 1 Paktgchai town located in Nakhon Ratchasima is a city in 14 cities together when building a new city in that time. King Narai the government has selected a key issue to dominate.
Please show that the prince Yama (trumpet) to dominate the city Nakhon Ratchasima. Please provide the prince with Ram force. Nakhon Si Thammarat to the rule. The other city directory listed a rule not to. But when King Narai die Ept King King 2231 BC to the throne. Yama prince and prince Ram force. Not allow a foreign Kgapra Ept King Set mutiny and Nakhon Si Thammarat in the city together. Army of Ayudhya is elevating to the Dong Phraya fire. Phraya Nakhon Ratchasima city Yama fighting treatment. Is to put one. But the end is to escape the fire at the prince Ram in Nakhon Si Thammarat. The Army into the city to defeat the Phraya Nakhon Ratchasima in Yama (trumpet), set the mutiny. Would herd people and keep a brand วุ North Sa. Which for treatment. The city brought more bad. The hope is not hard to think of another city.
Later in the reign itself. Lao People Eastern cities have one name set the width favors a magician with only 23 party hearty into the city Nakhon Ratchasima. Stay at one of the outskirts of town. Phraya Nakhon then out to new people.
Phraya Nakhon riding elephants away. (See the original intention to issue arrest) was thick but favors broad threat. Phraya Nakhon Ratchasima to fear. (Because they still believe hosts take each other favors broad subjects thick) must be seen not allow the escape party favors wide thick, then lying down to set the gang up lifting people in Lopburi. Phraya Nakhon is a spy and military city to raise the nail is thick with party favors to broad. Will see that this is the reason this time. Coupled with the war in the city is usually the end of the enemy was.
Is to set up military power in Nakhon Ratchasima to the previous books appear in the royal annals. Luang Prabang raise you Mati Army in Vientiane. In Vientiane have helped to Ayutthaya. So please give prince. Saraburi is said van. To Phraya Nakhon. (Presumptive reset 1 other) is most general. To help raise the city Vientiane. Army heave to. Luang Prabang is their duty. Give back to troops. Find must battle not. But this is not shown on the books in Nakhon Ratchasima royal annals. Her palace sun and the earth F F Amarin. When Burma Mati Ayutthaya past. Show that the criteria of military in Nakhon Ratchasima to help protect the old city to maintain camp at Wat Chedi red corral below. Then the prince Rattanatibet. To maintain control of the city, Thonburi. Then bring the Myanmar military in 10 years last month Samut 2308 BC Cock Rattanatibet prince to escape back to the city. They see the military said in Nakhon Ratchasima not fighting enemy troops.
Take it Back to another country for war with Burma has not. Later, when Burma is located in Ayutthaya screen surrounded with stories about 2309 BC the city of Nakhon Ratchasima again now. Why the Department a penalty of thousands Pipit deity must go on exile as in Chantaburi. Engage them in the east seaside village to raise a military to fight Burma hopes to resolve the PCL. Department of thousands deity Pipit arrives in Prachinburi. Army set to face the outlet check Oit. Nakhon Nayok Rd. Myanmar to enhance hit military embarrassed. Department of thousands deity Pipit. Myanmar will not see the fight is all up to the Road in Nakhon Ratchasima. To set on the mound prince Pibol war. Mayor, City of Nakhon Nayok. With artificial Nrintrs. (Which became their god Pipit Department billion) located in the City Mahajan ทึก them one more. Department of thousands Thep Phraya Nakhon Pipit wishing to persuade the military to the war criteria Myanmar. Phraya Nakhon, but the people. Aristide is based on his Pibol war. Mayor, City of Nakhon Nayok. Author villain to his assassination Pibol the war on waste Nrintrs triumph. Pipit is the deity of thousands minister secretly to kill prince. Nakhon lose some. Then visit is located in Nakhon Ratchasima. While the civil guard. Phraya Nakhon brother fled the city to Phimai criteria elevator military to arrest tens Department to detain the goddess Pipit Phimai in Ayutthaya but lost to Myanmar enemy. On Tuesday evening March 5 to 9 years, the end of Joseon Dynasty in 2310 BC to dominate the empire state of the insurgency. Who are skilled in Thailand hopes will be the following. Think you have it set to include 5 party is together.

1. Taksin the Great. This is prince Chunhavajira turret. You in Kamphaeng Phet. Into the set is based in Chanthaburi. The land in the authority. From Cambodia to the border city to city, Chonburi. And to arrive next month to 12.
Year of the Pig Year 2310 raised the Burma Army was to attack a military treatment is in Thonburi. The camp at Ayutthaya Optissamtgn. Myanmar defeated and exhausted. Then be crowned a king. Thonburi is the king of the city since President.
2. Phraya Phitsanulok (bright) is a large set of Phitsanulok city, from a legal guardian, Pichai down to Sawan.
3. สังฆ King King (house) in Wat Phra Fang. City of paste c town.
(Now a district Pichai. Uttaradit Province) formation is larger. Also in the priesthood. King called Fang. Have mastery over the land beside the city Pichai. And in contact with Dan Nan Phrae city Luang Prabang.
4. His Permanent (understanding that the name of woman), deputy city Nakhon Si Thammarat. Location is the largest in Nakhon Si Thammarat called you.
Parents have the power to cities. Contact the Malaysia border, up through the city of Chumporn.
5. Pipit Department billion deity. The prince in the control Phimai Phimai. And raising a large city that called you at Phimai. Mastery over the territory of the city, such as Mahajan ทึก Paktgchai Ratchasima Buri Ram and Chaiyaphum Putatsg Poekiiw etc..

Note: from the Interior regional history books. © 2526 Nakhon Ratchasima.

Thon Buri period Ayutthaya period.

When Ayutthaya to the Burmese enemy lost on Tuesday night to 9 year of the Pig 2310 Year-end royal family to his parents fungi kingdom. The government is rebellion. Who are skilled in Thailand big hope is to set it up as you think are included with each assembly 5 is assembled at 1 King Taksin the Great. This is prince Chunhavajira turret. You in Kamphaeng Phet. Into the set is based in Chanthaburi. The subject land from Cambodia border city. Comes through in Chonburi. When the next year of the Pig Year to 12 March 2310 raised the Navy to attack the Burmese military, which maintain the camp in Thonburi on the Optissamtgn Ayutthaya.
Myanmar defeated and exhausted. Then be crowned a king. Located in the Thonburi Rachtani you gather at 2 King ย Phitsanulok (bright) is a large set of Phitsanulok. Parents have the authority from the city down to Pichai Sawan gathered at his สังฆ King 3 (house) in the city of Wat Phra Fang paste c town. (Now a district Pichai. Uttaradit Province) is a larger establishment called Phra Fang you have mastery over the land to the city Pichai and contact transmission Nan Luang Prabang gathered at his Permanent Secretary, 4 (understanding that the name of woman), deputy city Nakhon Si Thammarat. Location is the largest in Nakhon Si Thammarat called you. Parents have the power to land abutting the border to Malaysia and Chumporn City Department of thousands gathered at 5 Thep Pipit. His control at the Phimai Phimai city. And a large hike at the city that called you Phimai.
King Thonburi.
28/1/53 โพสต์โดย ศิลปะประยุกต์ มีกี่ประเภท
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ช่วยด้วย รถหาย นครราชสีมา
คุณไปทำอะไรที่โคราชภาษาอังกฤษพูดยังไงค่ะ
วันนี้ฉันจะไปโคราช คุณจะฝากซื้ออะไรใหม พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี เชียงใหม่
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ @ เชียงใหม่
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู