หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
พระราชกรณียกิจของในหลวงมีกี่ด้าน
การศึกษา | ประวัติศาสตร์ 18/2/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 7
พระราชกรณียกิจของในหลวงมี 8 ด้าน
พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา
พระราชกรณียกิจด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข
พระราชกรณียกิจด้านศาสนา
พระราชกรณียกิจด้านศิลปะวัฒนธรรม
พระราชกรณียกิจด้านการกีฬา
พระราชกรณียกิจด้านทรัพยากรประมง
พระราชกรณียกิจหลักของพระองค์คือ การยกระดับสภาพความเป็นอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
18/2/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
2 จาก 7
ขอบคุณสำหรับ ข้อมูลครับ
18/2/55 โพสต์โดย Max_Kk
3 จาก 7
ผมรู้สึกซาบซึ้งใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระผมจะนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ดีที่สุดและจะนำไปบอกต่อทุกคนที่เจอกัน ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
19/2/55 โพสต์โดย ให้ทาย
4 จาก 7
พระราชกรณียกิจของในหลวงมี 8 ด้าน
พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา
พระราชกรณียกิจด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข
พระราชกรณียกิจด้านศาสนา
พระราชกรณียกิจด้านศิลปะวัฒนธรรม
พระราชกรณียกิจด้านการกีฬา
พระราชกรณียกิจด้านทรัพยากรประมง
พระราชกรณียกิจหลักของพระองค์คือ การยกระดับสภาพความเป็นอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
21/2/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 7
ทุกๆด้านทำให้ชีวิตคนไทยดีขึ้นครับ
21/2/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 7
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. โครงการตามพระราชประสงค์ เป็นโครงการที่ทรง ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและทดลองปฏิบัติเป็นการส่วนพระองค์ โดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อแสวงหาแนวทางและวิธีปฏิบัติที่ดีเมื่อโครงการนั้นได้ผลดีมีประโยชน์แก่ราษฎร
อย่างแท้จริงแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลเข้ามารับช่วงงานต่อไป

2. โครงการหลวง เป็นโครงการที่ทรงเลือกดำเนินการเพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่บนดอยต่างๆ ในเขตภาคเหนือที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ให้ชาวเขาหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจทั้งไม้ดอก และไม้ผล จนมีอาชีพที่มั่นคง ลดการตัดไม้ทำลายป่าได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้น ทำให้โครงการหลวง ได้รับรางวัลแมกไซไซ ในฐานะองค์กรดีเด่น สาขาส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ ประจำปี 2531

3. โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์ àป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแนวพระราชดำริและคำแนะนำให้เอกชนไปดำเนินการและรับผิดชอบ
ด้านกำลังทรัพย์ กำลังปัญญา และบุคลากร ตลอดจน ติดตามผลงานด้วยตนเอง เช่น โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

4.โครงการตามพระราชดำริ เป็นโครงการที่ทรงวางแผนพัฒนาและให้รัฐบาลร่วมดำเนินการ โดยครอบคลุมการพัฒนาในหลายสาขา
25/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 7
พระราชกรณียกิจของในหลวงมี 8 ด้าน
พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา
พระราชกรณียกิจด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข
พระราชกรณียกิจด้านศาสนา
พระราชกรณียกิจด้านศิลปะวัฒนธรรม
พระราชกรณียกิจด้านการกีฬา
พระราชกรณียกิจด้านทรัพยากรประมง
พระราชกรณียกิจหลักของพระองค์คือ การยกระดับสภาพความเป็นอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
27/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
พระราชกรณียกิจด้านใดของในหลวงที่คุณคิดว่ามีความสำคัญมากที่สุด ?
ช่วยหาคำนำพระราชกรณียกิจของพระราชินีหน่อยครับ
พระราชกรณียกิจพระราชินีมีอะไรบ้าง
พระราชกรณียกิจของพระนเรศวรมหาราช
พระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู