หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คำที่มี รร (ร หัน) มีหลักการอ่านอย่างไร ?
จึงจะถูกต้อง
การศึกษา 26/7/54 โพสต์โดย ครูแก่
คำตอบ
1 จาก 7
ัน
26/7/54 โพสต์โดย Monday 00.00
2 จาก 7
อ่านเป็น ไม้ -ั มั้งครับ  วรรค ก็อ่านว่า วัก  วรรณ  อ่านว่า วัน   รรรรรร  อ่านว่า ระ-รัน-รอน  เท่าที่เห็นออกเสียงสระ -ั อะครับ
26/7/54 โพสต์โดย เศรษฐีผู้ไรเงิน
3 จาก 7
อ่านออกเสียง อัน ครับ เช่น
จรรยา อ่านว่า จัน ยา
พรรณนา อ่านว่า พัน นะ นา
ธรรมมา อ่านว่า ธรรมมา (อันนี้ตัวสะกดแม่กม ครับ)
สรรหา อ่านว่า สัน หา ครับ

+++ชมรม เยาวชนไทยรุ่นใหม่ อนุรักษ์ภาษาไทย+++
ชมรมวัยรุ่นผู้เอาชีวิตเป็นเดิมพัน เพื่อไม่ให้ภาษาไทยวิบัติ
26/7/54 โพสต์โดย Thodsapon47
4 จาก 7
คือคำที่อ่านให้ออกเป็นเสียง อัน   ...เช่น สร้างสรรค์ ...เสกสรร ..คนธรรพ์ ...พรรณนา (พัน-นะ-นา)..บรรพบุรุษ

หรืออ่านออกเสียงที่มีไม้หันอากาศควบคู่ด้วย เช่น   ..สรรพสัตว์ (อ่านว่า สับ-พะ-สัด),  บรรพ (อ่านว่า บับ) แปลว่า หมวด,ภาค,เล่ม
26/7/54 โพสต์โดย กริชธิดา
5 จาก 7
ใช้หลักการอ่านอย่างเดียวกับ คำที่มีพยัญชนะ ตามด้วยไม้หันอากาศ และตามด้วยตัวสะกด เช่น
จุลทรรศน์  อ่านว่า  จุน-ละ-ทัด
พระธรรม    อ่านว่า  พระ-ทำ

แต่ถ้า ร หัน คำนั้นไม่มีตัวสะกดก็ให้อ่านเป็น "แม่กน" เป็นตัวสะกด เช่น
จรรยา  อ่านว่า  จัน-ยา
หรรษา อ่านว่า  หัน-สา
26/7/54 โพสต์โดย ข้าวเม่าหอมมะลิ
6 จาก 7
ร.เรือ

ร (เรือ) เป็นพยัญชนะ ตัวที่ 35 ในบรรดาพยัญชนะ 44 ตัวของอักษรไทย ในลำดับถัดจาก ย (ยักษ์) และก่อนหน้า ล (ลิง) จัดอยู่ในกลุ่มอักษรต่ำ ในระบบไตรยางศ์ มีชื่อเรียกกำกับว่า “ร เรือ”
ร ที่เป็นพยัญชนะสะกดซึ่งตามหลังสระ ออ จะไม่ปรากฏตัวออ ให้ใช้ ร ต่อท้ายพยัญชนะต้นไปได้เลย เช่น กร (กอน) พร (พอน) ละคร (ละ-คอน) เป็นต้น

รร.หัน

คำไทยบางคำที่ยืมมาจากภาษาเขมรและภาษาสันสกฤต จะมี ร ซ้อนกันสองตัวเรียกว่า ร หัน (รร) เมื่อตามหลังพยัญชนะต้นจะออกเสียงคล้ายมีสระ อะ และสะกดด้วยแม่กนหรือพยัญชนะตัวถัดไป เช่น บรรพชา (บัน-พะ-ชา) สรรพ (สับ) ธรรมะ (ทัม-มะ) เป็นต้น โดยมีหลัก หรือความนิยมในการใช้ ร หัน ดังนี้
ใช้ในคำแผลงที่แผลงมาจาก ประ คระ กระ เช่น บรรทม บรรจุ ครรไล บรรจง กรรชิง
ใช้ในคำแผลงที่แผลงมาจากคำที่มีตัวสะกดเป็นอย่างอื่น เช่น ภรรยา (บาลี ภริยา, สันสกฤต ภารยา) มรรค (บาลี มคฺค, สันสกฤต มารฺค) บรรยาย บรรษัท ฯลฯ
ใช้เขียนคำที่รับมาจากภาษาสันสกฤต ซึ่งมีรูปศัพท์เดิม เป็น ร เรผะ เช่น กรรม (กรฺม) ธรรม (ธรฺม) วรรค (วรฺค) ฯลฯ
26/7/54 โพสต์โดย stamp berry
7 จาก 7
อ่านออกเสียง  อัน ค่ะ
เช่น  กรรไกร อ่านว่า  กัน - ไกร
       บรรทม   อ่านว่า บัน - ทม    
แต่ถ้ามีตัวสะกด หลัง ร หัน
   อ่านออกเสียง อะ แล้วตามด้วยเสียงตัวสะกดนั้น
เช่น  วรรค  อ่านว่า  วัก
       สรรพ อ่่านว่า สับ                  

สวัสดีค่ะ  คุณครู
26/7/54 โพสต์โดย Ming's mom W.
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ก-ฮ เพื่อนกันขอแค่นี้ได้ไหม
**************** อิ น ท ร วิ เ ชี ย ร ฉั น ท์ ๑ ๑ : เ ห มั น ต์ ห ร ร ษ า *******************
ใช่ เ ร า เ พ้ อ เ ร า บ้ า เ ร า จ ะ บ้ า ต า ย 5555555+
ไข่ไก่กับนายทหาร อิอิ!
เ มื อ ง ม ร ด ก โ ล ก
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู