หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างขั้นตอนการผลิต ทั้ง 3 ขั้น
จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างขั้นตอนการผลิต ทั้ง 3 ขั้น
ขั้นปฐมภูมิ..................................
ขั้นทุติยภูมิ....................................
ขั้นตติยภูมิ..........................................สังคม 5/1/55 โพสต์โดย 陈丽芳
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
กระบวนการวางแผนการป้องกันควบคุมมลพิษจากสิ่งแวดล้อมมีกี่ขั้นตอน
ขั้นตอนการสำรวจวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจเลือกทำโครงงานมีอะไรบ้าง
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสำคัญต่อประเทศอย่างไร
กิจการ มีขั้นตอนการวิเคราะห์อย่างไร อะไรบ้าง
การอธิบายที่ดีควรมีขั้นตอนอย่างไร (วิชาหลักการและการสาธิต)
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู