หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ตัวเลข 30 : 30 : 30 : 10 ในเศรษฐกิจพอเพียงนั้น หมายถึง อะไร ?
ในปรัชญาของในหลวง
ปรัชญา | แชท 20/7/54 โพสต์โดย ครูแก่
คำตอบ
1 จาก 11
30:เลี้ยงสัตว์ ปลา หมู ไก่ วัว ควาย ฯลฯ
30:ปลูกพืช ข้าว ผัก ต่างๆ ฯลฯ
30:ปลูกผลไม้ เงาะ มังคุด ฯลฯ
10:ที่อยู่

ประมาณนี้มั้งครับ
20/7/54 โพสต์โดย เศรษฐีผู้ไรเงิน
2 จาก 11
พื้นที่ส่วนที่หนึ่ง ประมาณ 30% ให้ขุดสระเก็บกักน้ำ เพื่อใช้เก็บกักน้ำฝนในฤดูฝนและ ใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำต่าง ๆ
       พื้นที่ส่วนที่สอง ประมาณ 30% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวัน สำหรับครอบครัวให้เพียงพอตลอดปี เพื่อตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้
       พื้นที่ส่วนที่สาม ประมาณ 30% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวัน หากเหลือบริโภคก็นำไปจำหน่าย
       พื้นที่ส่วนที่สี่ ประมาณ 10% เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่น ๆ
20/7/54 โพสต์โดย นายฟู่ฟ่า
3 จาก 11
10 นี่น่าจะเก็บออมนะ
20/7/54 โพสต์โดย เฒ่าสารพัดพิษ
4 จาก 11
พื้นที่การเกษตร แบ่งออกเป็น 4 ส่วนค่ะ
สัดส่วนการใช้พื้นที่ทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ เพื่อให้ตัวเลขง่ายต่อการจดจำในพื้นที่ 15 ไร่ ดังนี้ 30:30:30:10 (พื้นที่ทำนา สระน้ำ พื้นที่ปลูกพืชแบบผสมผสาน และที่อยู่อาศัย)
1) สระน้ำ 3 ไร่ ลึก 4 เมตร (ประมาณ 30% ของพื้นที่)
2) นาข้าว 5 ไร่ (ประมาณ 30% ของพื้นที่)
3) พื้นที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก 5 ไร่ (ประมาณ 30% ของพื้นที่)
4) ที่อยู่อาศัย และอื่นๆ 2 ไร่ (ประมาณ 30% ของพื้นที่)
20/7/54 โพสต์โดย stamp berry
5 จาก 11
ปลูกผัก เลี่ยงสัตว์ บ่อน้ำ บ้านเรา

จำได้คราวๆครับ ไม่แน่ใจว่าภูกหรือปล่าว
20/7/54 โพสต์โดย Sa To Ri
6 จาก 11
30%          เลี้ยงสัตว์
30%          ปลูกพืช
30%         ปลูกผลไม้
10%         ที่อยู่ก่อนอื่นเราต้องมีความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อน กล่าวคือ
การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และ
การกระทำ ดังนั้นถ้าเราจะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานทางสายกลาง
และความไม่ประมาท  โดยยึดหลักการ
1. ความพอประมาณ คือ การดำเนินธุรกิจต้องรู้จักความพอประมาณในการลงทุน ไม่ลงทุนจนเกินความสามารถทางการเงิน
2. ความมีเหตุผล คือ เมื่อต้องลงทุนก็ต้องลงทุนด้วยความมีเหตุมีผล ไม่ละโมบ โลภมาก
3. การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว คือ ต้องมีแผนงานรองรับเมื่อเกิดวิกฤตต่อธุรกิจ มีเงินทุนสำรองในกรณีฉุกเฉิน
พอจะคิดต่อได้แล้วหรือยังครับ
20/7/54 โพสต์โดย nado net
7 จาก 11
30 ส่วนแรกนั่นคือไว้ขุดสระน้ำหน่ะคะเพื่อเลี้ยงปลาไว้กินเองและขาย
30ส่วนสองนั่นคือไว้ปลูกผักพืชต่างๆเพื่อไว้กินเองและขายด้วย
30คือทำนาข้าวและโรงเพาะเห็ดค่ะ
10 อันสุดท้ายคือพื้นที่ไว้สำหรับปลูกข้าวค่ะ
20/7/54 โพสต์โดย Pimpichaya
8 จาก 11
เขามา ยืนยันครับ
20/7/54 โพสต์โดย เบลล์ สหาย ปรีชาญาณ
9 จาก 11
สมมุตละกัน มีพื้นที่อยู่10ไร่
ขุดบ่อเลี้องปลา 3ไร่
ปลูกพืช-สมุนไพร 3ไร่
ปลูก ผลไม้ ต่างๆ 3ไร่
ปลูกบ้านที่อยู่ 1 ไร่ครับ
แค่นี้เองครับ
20/7/54 โพสต์โดย Romantic คับ
10 จาก 11
30%          เลี้ยงสัตว์
30%          ปลูกพืช
30%         ปลูกผลไม้
10%         ที่อยู่
20/7/54 โพสต์โดย NooknikSosmile
11 จาก 11
คนอืนตอบกันหมดแล้วครับ สำหรับผม มีที่ดิน 100 ส่วน แบ่งเป็น
1.30 ส่วนแรก เลี้ยงสัตว์เอาไว้เป็นแหล่งผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ไว้ใช้รับประทานในครอบครัว
2.30 ส่วนที่สอง ปลูกพืชเอาไว้เป็นแหล่งผลิตอาหารประเภทพืชผักสวนครัวไว้ใช้รับประทานในครอบครัว
3.30 ส่วนที่สาม ปลูกผลไม้เอาไว้เป็นแหล่งผลิตอาหารประเภทผลไม้ไว้ใช้รับประทานในครอบครัว
4.10 ส่วนที่สี่ เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวครับ
ที่บ้านพ่อแม่ของผมนั้นเรานำวิธีนี้มาใช้ เดือนหนึ่งเราแทบไม่ต้องออกไปตลาดเลยเพราะเรามีอาหารทุกอย่าง
ไว้ใช้รับประทานในครอบครัวของเรา และยังเอาสิ่งที่เราปลูกหรือเลี้ยงไว้เป็นอาหารแบ่งปันให้เพื่อนบ้านและ
แม่ของผมก็เอาไปขายที่ตลาดได้เป็นรายได้เข้าครอบครัวโดยครอบครัวของผมที่ต่างจังหวัดสามารถพึ่งพาตนเองได้ นี่ก็คือผลที่ตัวเลข 30 : 30 : 30 : 10 ในเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ช่วยให้ครอบครัวผมมีกินมีใช้ใน
ครอบครัว และ อยู่อย่างมีความสุข พูดแล้วก็คิดถึงบ้านครับ ขอขอบคุณครูแก่ครับ ที่มีคำถามทำให้คิดถึงบ้าน
เสาร์อาทิตย์นี้ผมจะกลับบ้านแล้วถ่ายรูปมาให้ดูนะครับ
20/7/54 โพสต์โดย สถาปนิก
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สัญลักษณะตัวเลข 18:8 หมายถึงอะไร
898 หมายถึงอะไร?
ตัวเลขที่คุณเห็น............. ในช่องว่าง คือเลขอะไร ??? ความหมายเราจะเฉลยทีหลัง
วิธีวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
ข้อมูลเชิงปริมาณกับข้อมูลเชิงคุณภาพต่างกันอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู