หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ทำไมต้องมีการประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาล
ช่วยหน่อยนีะค่ะ.ต้องการคำตอบมากกเลย^^
โรงพยาบาล | การศึกษา 19/2/55 โพสต์โดย Nomnuay
คำตอบ
1 จาก 2
เพื่อสนัสนุนการปฏิบัติงานของแพทย์พยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และผู้มารับบริการได้ประโยชน์สูงสุดครับ
19/2/55 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 2
ประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล
เปรียบเสมือนกระจกส่องภาพลักษณ์ของโรงพยาบาล
นับเป็นหน่วยงานที่สำคัญมากในโรงพยาบาลครับคุณ Nomnuay

โรงพยาบาลมีประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์โรงพยาบาล
เช่น การให้บริการยอดเยี่ยม  ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย  
มีความพึงพอใจ เป็นความสุขในการที่มาติดต่อสอบถาม
และประชาชนเกิดความประทับใจ เป็นต้น

การประชาสัมพันธ์ เป็นกลยุทธ์ใกล้ตัวที่สำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของโรงพยาบาล  
ประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
และประสานงานกับบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาล

การประชาสัมพันธ์  จึงต้องมีบทบาทหลักในการสร้างความประทับใจ
ประชาชนผู้มาติดต่องาน รู้สึกประทับใจ

สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่างๆ ทั้งแก่ตัวเองและโรงพยาบาลให้เกิดขึ้น
เกิดความปลื้มปิติทั้งผู้รับและผู้ให้บริการอย่างเอื้ออาทร
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน  ส่งผลให้เกิดความสำเร็จของงาน
และบรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม
และเสริมสร้างให้ภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลมั่นคงยิ่งขึ้น
ทำให้โรงพยาบาลรู้ถึงสถานภาพของตนเองในสังคม
เมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลอื่นๆ
19/2/55 โพสต์โดย flying ยุง
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
โรงพยาบาลของรัฐมีโรงบาลอะไรบ้าง
ผู้ช่วยพยาบาลมีหน้าที่อะไร
ข้อมูลการบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาแพทย์ ของสภากาชาด ร่วมกับ โรงพยาบาล จุฬาฯ
โรงพยาบาล ประกันสังคม ไม่เห็นมีชื่อ ของ โรงพยาบาล พยาไทย2 เลยอ่ะค่ะ
อาการ แขนชา (เป็นหลังจาดถูกฉีดยาเข้าเส้นเลือด โดยโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง)
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู