หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อยากทราบขั้นตอนการจัดทำแผนการตลาด
บุกเบิกกิจการ | ข้อมูล | การโฆษณา | การตลาด 9/2/53 โพสต์โดย eagle
คำตอบ
1 จาก 3
ก็จัดทำรายละเอียดสินค้า วิเคราะห์ตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง  วิเคราะห์สภาวะแปรผัน

วิเคราะห์ความเสี่ยง วิเคราะห์ SWOT.  จัดทำ CASH FLOW
9/2/53 โพสต์โดย dangerous_tuk
2 จาก 3
แล้วก็หมดตูด ล้อเล่นครับ
5/3/53 โพสต์โดย ฝึกเล่นหุ้นผ่านเน็ต รับทุนฟรี200บาท คลิ๊กที่นี่
3 จาก 3
ขั้นตอนการทำแผนการตลาด Marketing Plan
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายนอกและภายใน SWOT Analysis ดังนี้
1.1 ข้อมูลภายนอก External Analysis
     1.1.1 วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
      1.1.2 วิเคราะห์ความสามารถของคู่แข่งขัน
     1.1.3 วิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อม เช่น เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง
1.2 ข้อมูลภายใน Internal Analysis
      1.2.1  วิเคราะห์ความสามารถในการทำธุรกิจ มีจงรักภักดีของลูกค้า ต้นทุนในการผลิต พนักงาน ความสามารถในการจัดหาแหล่งลงทุน ความสามารถในการทำกำไร
เมื่อวิเคราะห์ภายนอกและภายใน ทำให้เราสามารถรู้โอกาสและอุปสรรค์จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก คือโอกาสเช่น ลูกค้าให้ความสนใจในธุรกิจประเภทนี้มากขึ้น หรือรัฐบาลส่งเสริมธุรกิจนี้มากขึ้น และอุปสรรคเช่น สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมืองไม่ดี ส่วนจุดแข็งและจุดอ่อนได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน คือ จุดแข็ง เช่นความสามารถในการหาแหล่งเงินทุน สามารถบริหารต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี ส่วนจุดอ่อน เช่น ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญของพนักงาน ไม่สามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้
2. กำหนดส่วนผสมทางการตลาด 4 Ps คือการนำผลการวิเคราะห์ที่ได้มากำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
   2.1 ผลิตภัณฑ์ Products  กำหนดผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการมากขึ้น
   2.2 ราคา Price กำหนดราคาที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้
   2.3 สถานที่จัดจำหน่าย Place สามารถกระจายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้
   2.4 ส่งเสริมการตลาด Promotion การลดแลกแจกแถม การจัดงาน event การโฆษณา ประชาสัมพันธ์

3.ดำเนินการตามแผน
4.ติดตามและประเมินผล
3/5/53 โพสต์โดย bluebow
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
วิธีการดำเนินกิจกรรม
วันนี้เพื่อนๆมีแผนการทำอะไรกันบ้างครับ
ถ้าหาก เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจะมีวิธีอย่าไรให้ครูจัดทำแผนการเรียนการสอน
การจัดประชุมสำนักงานมีกี่ขั้นตอน
ช่างภาพเรียนแผนการเรียนใด
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู