หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เพราะเหตุใดนักเรียนจึงต้องแสวงหาความรู้ด้วยการพบสมณะ ฟังะรรม และสนทนาธรรมด้วย
สังคม 13/12/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
จะได้มีโอกาสได้ลิ้มรสพระธรรม
เมื่อเข้าถึงรสแห่งพระธรรม
ด้วยการฟัง  ได้สนทนา
ก็จะเกิดสติและปัญญา
ตามควรแก่ตน
13/12/54 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อยากทราบว่าเว็บไซต์ไหนมีธรรมะคีตะของ_สมณะชาตวโร_ให้โหลดบ้างครับ..?
หลักความเชื่อ ๑๐
มาดูกิจของสงฆ์กัน สังคมเสื่อม เพราะจิตสำนึกถดถอยกันหมด
ชีวิตสมณะ..................
ทำไมพระพุทธองค์จึงตรัสว่า...สมณะ1. 2 .3 ..4 จะมีเฉพาะในศาสนาพุทธเท่านั้น
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู