หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หลักสูตร 51มีอะไรบ้าง
อินเทอร์เน็ต 9/1/53 โพสต์โดย ต้นข้าวออ
คำตอบ
1 จาก 2
1.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์
2.  ซื่อสัตย์สุจริต
3.  มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6.  มุ่งมั่นในการทำงาน
7.  รักความเป็นไทย
8.  มีจิตสาธารณะ
4/9/53 โพสต์โดย Mr.Top
2 จาก 2
สัสวะ
2/3/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เพลงที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์
คุณลักษณะของครูที่ดีที่ส่งผลดีต่อผู้เรียนอย่างไรบ้าง
กินอะไรอ้วนง่าย? ตอนนี้นน.51เอง
คิดจะเลิกขายของแล้วไปสมัครงานขับรถไม่รู้เค้าจะรับไหมอายุ51แล้ว(ถ้าใครจะรับเข้าทำงานบอกด้วย)
จงหา ห.ร.ม.ของ51และ85โดยวิธีแยกตัวประกอบ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู