หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ฟ้าผ่าเกิดจากอะไร
ฟิสิกส์ | วิทยาศาสตร์ 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 5
ฟ้าผ่าเกิดจากการที่ก้อนเมฆลอยตัวไปแล้วเสียดสีกับบรรยากาศหรือเสียดสีระว่างก้อนเมฆด้วยกันทำให้เกิดการสะสมไฟฟ้าสถิตในตัวก้อนเมฆมากทำให้ก้อนเมฆมีศักดิ์ไฟฟ้าสูงตั้งแต่ 10-100 MV เมื่อสะสมไว้มากก็เกิดความเครียดของสนามไฟฟ้าเมื่อความเครียดของสนามไฟฟ้าถึงขั้นวิกฤตก็ต้องปลดปล่อยโดยการดิสชาร์จระหว่างก้อนเมฆกับพื้นโลกเลยเกิดเป็นฟ้าผ่า(Ground Flash)
14/4/51 โพสต์โดย cookie
2 จาก 5
เกิดจากฟ้าแลบ เกิดจากการถ่ายเทประจุไฟฟ้าระหว่างก้อนเมฆ ขณะที่ประจุไฟฟ้าจำนวนมากวิ่งผ่านอากาศ จากก้อนเมฆหนึ่งไปสู่อีกก้อนเมฆหนึ่ง ก็จะทำให้เกิดประกายไฟ เรียกว่า ฟ้าแลบ
ฟ้าร้อง เกิดจากลำอากาศรอบๆสายฟ้า ถูกอัดด้วยแรงกดดันมหาศาลจนฉีกตัวออกกลายเป็นพลาสม่า การขยายตัวอย่างฉับพลันของพลาสม่า ทำให้เกิดช้อคเวฟ ที่เมื่อเดินทางไประยะหนึ่ง จะลดกำลังลงกลายเป็นคลื่นเสียง
ฟ้าผ่าเกิดจากการที่ก้อนเมฆลอยตัวไปแล้วเสียดสีกับบร รยากาศหรือเสียดสีระว่างก้อนเมฆด้วยกันทำให้เกิดการส ะสมไฟฟ้าสถิตในตัวก้อนเมฆมากทำให้ก้อนเมฆมีศักดิ์ไฟฟ ้าสูงตั้งแต่ 10-100 MV เมื่อสะสมไว้มากก็เกิดความเครียดของสนามไฟฟ้าเมื่อคว ามเครียดของสนามไฟฟ้าถึงขั้นวิกฤตก็ต้องปลดปล่อยโดยก ารดิสชาร์จระหว่างก้อนเมฆกับพื้นโลกเลยเกิดเป็นฟ้าผ่ า(Ground Flash) ได้นั่นเอง

Phirasak       duangkaew
16/1/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
3 จาก 5
ฟ้าผ่าเกิดจากอะไร? เกิดจากความแปรปรวนของอากาศ
3/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 5
ฟ้าผ่าแบ่งได้อย่างน้อย 4 แบบหลัก ได้แก่

1.ฟ้าผ่าภายในก้อนเมฆ
2.ฟ้าผ่าจากเมฆก้อนหนึ่งไปยังเมฆอีกก้อนหนึ่ง
3.ฟ้าผ่าจากฐานเมฆลงสู่พื้น เรียกว่า ฟ้าผ่าแบบลบ
4.ฟ้าผ่าจากยอดเมฆลงสู่พื้น เรียกว่า ฟ้าผ่าแบบบวก
17/11/56 โพสต์โดย อลิษา ชูแก้ว
5 จาก 5
สำหรับปรากฏการณ์ฟ้าผ่า เกิดจากการปลดปล่อยประจุไฟฟ้าออกจากเมฆฝนฟ้าคะนอง หรือ เมฆคิวมูโลนิมบัส (cumulonimbus) มีลักษณะเป็นก้อนขนาดใหญ่ บริเวณฐานเมฆจะสูงจากพื้นประมาณ 2 กิโลเมตร และส่วนยอดเมฆอาจสูงถึง 20 กิโลเมตร โดยภายในก้อนเมฆจะมีการไหลเวียนของกระแสอากาศอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทำให้หยดน้ำและก้อนน้ำแข็งในเมฆเสียดสีกันจนเกิดประจุไฟฟ้า โดยพบว่าประจุบวกมักจะอยู่บริเวณยอดเมฆ ส่วนประจุลบอยู่บริเวณฐานเมฆ ซึ่งประจุลบที่ฐานเมฆอาจจะเหนี่ยวนำให้พื้นผิวของโลกที่อยู่ใต้เงาของมันมีประจุเป็นบวกด้วย
17/11/56 โพสต์โดย อลิษา ชูแก้ว
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ยังไง
ฝันเห็นฟ้าผ่าคนตายหลายคนและฟ้าก็ไล่ผ่าตัวของเราเองจนต้องวิ่งหนีเพื่อให้รอด
...# เพื่อนๆ กลัวเสียงฟ้าร้อง ฟ้าผ่า กันไหม ??? ...
มีโอกาสที่ฟ้าจะผ่าจากพื้นดินขึ้นไปหาก้อนเมฆหรือไม่ เพราะเหตุใด
คุณกลัวใหม รับโทรศัพท์เวลาฝนตก ฟ้าร้อง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู