หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอแนะ
การจัดการองค์กร | วิทยานิพนธ์ 29/8/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
หลังจากการตรวจสอบ หรือการวิจัยเสร็จ ก็จะเจอกับปัญหาอุปสรรค ต่างๆ แล้วต้องมานั้ง สรุปปัญหาทั้งหมดครับ เมื่อสรุปปัญหาทั้งหมดแล้วเราก็มาแยกว่าแต่ละปัญหา ถ้าเกิดแล้วจะส่งผลกระทบอย่างไร และมีผลกระทบมากในระดับไหน สุดท้ายก็เสนอแนะวิธีการแก้ไข หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทางออกของปัญหานั้น ส่วนข้อดีไม่ต้องเอามเสนอครับ การเสนอแนะเค้าจะทำก็ต่อเมือเจอข้อเสีย หรือต้องการให้เกิดสิ่งทีดีและเหมาะสมกว่าครับผม รวมถึงหากได้ความคิดเห็นจากข้อเสนอแนะเราจากการสอบถามหรือเราคุยกับผู้เกี่ยวข้อแล้วเค้าชี้แจงเหตุผลมาให้ทราบ เราก็เอามาลงในส่วนของความคิดเห็นของผู้้เกี่ยวข้องได้ครับผม
29/8/53 โพสต์โดย นายตั้ม
2 จาก 2
ยกตัวอย่างเช่น
1.ควรที่จะทำให้มันใหญ่ขึ้นจะได้ทำได้เร็วขึ้น
2......................................
3..........................................................
4....................................................
28/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
วิธีการเขียนบันทึกรายงานเสนอแนะให้ความเห็นสรุปกิจกรรมโครงการ
ข้อเสนอแนะในการทำงาน
ข้อเสนอแนะสำหรับงานดูแลสวน
ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการมือป่วน
วิธี สรุป โครงการ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู