หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
จงเขียนโปรแกรมภาษาซี รับค่าตัวเลข3จำนวน 1 2 และ 3 แล้วให้โปรแกรมเรียงลำดับเลขจากค่าน้อยไปหาค่ามาก
เขียนโปรแกรม 11/1/53 โพสต์โดย CHzHAREM
คำตอบ
1 จาก 5
มันง่ายเกิดไปครับ ให้ไปลองทำเองดีกว่า เพราะเดียวจะคิดเองไม่เป็น
12/1/53 โพสต์โดย thebass
2 จาก 5
แนะนำ ซื้อหนังสือ ภาษา C เล่มสีเหลืองๆ หนาๆ หน่อย มาหัดเขียน แบบที่คุณเอามาตั้งหน่ะ มีหมด หล่ะ แล้ว ภาษา C เนี่ย เป็นพื้นฐาน ของ ภาษาอื่นทุกภาษา ถ้า คุณไม่ได้ ภาษา C นี้ นะ ต่อไป Java,php,asp,jsp,aspx,vd2003,vb2005 ฯลฯ เยอะ เลย ละ

ลอง ดูหน่อยแล้วกัน นานแล้วเหมือนกัน
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
 int a[10],i,j,temp,num=10;
 clrscr();
 for(i=0;i<num;i++)
 {
   printf("Enter number [%2d] = ",(i+1));
   scanf("%d",&a[i]);
 }
 printf("\n");
 for(i=0;i<num;i++)
 {
   printf("  %d ",a[i]);
 }
 printf("\n");
 for(i=0;i<num;i++)
 {
   for(j=0;j<(num-1);j++)      
   {                                          
     if(a[j]>a[j+1])                
     {
temp=a[j];
a[j]=a[j+1];
a[j+1]=temp;
     }
   }                                      
 }

 printf("\nTop Number = %d",a[9]);
 printf("\nLow Number = %d",a[0]);
getch();
}
14/1/53 โพสต์โดย YoKee
3 จาก 5
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
   int a,b,c;
   printf("inter ");scanf("%d",&a);
    printf("inter ");scanf("%d",&b);
     printf("inter ");scanf("%d",&c);
     
     if (a>b&&a>c)
     printf("%d%d%d",c,b,a);
     else if (b>a&&b<c)
      printf("%d%d%d",a,b,c);
      else if (c>a&&c<b)
       printf("%d%d%d",a,c,b);
       else if (c>a&&a>b)
        printf("%d%d%d",b,a,c);
      else
       printf("%d%d%d",c,a,b);
     getch();
     }
ยังไม่สมบูนช่วยหน่อยนะ เดว สมิต
25/12/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 5
#include<stdio.h>
int main(){

int a,b,c,max,mid,min;
printf("Number1 :");
scanf("%d",&a);
printf("Number2 :");
scanf("%d",&b);
printf("Number3 :");
scanf("%d",&c);

max = a>b ? a:b;
max = max>c ? max:c;
min = a<b ? a:b;
min = min<c ? min:c;
mid = (a+b+c)-(max+min);

printf("เรียกเลขจากน้อยไปมาก = %d , %d , %d",min,mid,max);return(0);
}
2/7/56 โพสต์โดย NUT2
5 จาก 5
ถ้ามันมี 4 ตัวล่ะครับ จะมีวิธีการคิดยังไง
30/1/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
พิจารณาลำดับ 1 -2 3 -4 5 -6 7 -8......... ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ2000จำนวนแรกของลำดับนี้มีค่าเท่าไร
ให้a,5a,6a+12เป็นลำดับเลขคณิต จงหาค่าa
ทำไมต้องมีการนำฐานข้อมูลมาใช้ในการเขียนโปรแกรม
ถ้าเกิดจะเรียงอันดับภาควิชาที่เรียนจบยากที่สุดอันใดควรอยู่ลำดับแรกอันใดควรอยู่ลำดับสุดท้าย
ผมเรียงลำดับถูกไหมครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู