หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เป็นเยาวชน หรือไม่ วัดกันที่ตรงไหนหรือครับ
อยากรู้ว่าตัวเองยังเป็นเยาวชนอยู่หรือเปล่า ^ ^
สังคม 25/9/54 โพสต์โดย อุยฟุน
คำตอบ
1 จาก 4
อายุ และความคิดครับ
25/9/54 โพสต์โดย Uzumaki Nagato
2 จาก 4
อายุ...ประสบการณ์
ยิ่งเด็กมุมมองยิ่งแคบ

ที่เขาว่า "ผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อนเรา"
คือเขาผ่านอะไรมาเยอะ

เยาวชนจึงวัดกันที่ อายุ และ ประสบการณ์

ในมุมมองของผมนะ...
25/9/54 โพสต์โดย I Like The Best
3 จาก 4
ว่ากันตามกฎหมายเป็นตัวกำหนดเลยก็ได้

พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553  
                      หมวดที่1
                      บททั่วไป
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้
“เด็ก” หมายความว่า บุคคลอายุยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์
“เยาวชน” หมายความว่า บุคคลอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์
25/9/54 โพสต์โดย บุญกึม ณ. ครับ
4 จาก 4
ความหมายตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ เยาวชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกิน ๑๔ ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่ผู้บรรลุนิติภาวะแล้วจากการจดทะเบียนสมรส ในทางกฎหมายก็ถือว่าบุคคลที่มีอายุระหว่างนี้เป็นเยาวชนและหากต้องระวางโทษก็จะพิจารณาโทษแตกต่างจากผู้ใหญ่
ความหมายในระดับสากล โดย สหประชาชาติ ระบุว่า เยาวชน หมายถึง คนในวัยหนุ่มสาว คือ ผู้มีอายุระหว่าง ๑๕ - ๒๕ ปี หรือเป็นช่วงวัยหนุ่มสาว
25/9/54 โพสต์โดย มิว น้องน้อย
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คุณคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนไทยในปัจจุบันคืออะไร และควรแก้ไขอย่างไร
รู้สึกกันบ้างมั้ย กฎหมายเยาวชน เบาไปหรือการบังคับใช้มันต่ำ
การชุมนุมเรียกร้องความเป็นธรรมจากรัฐบาลของกลุ่ม นปช. ถือว่าเป็นแบบอย่างการชุมนุมที่ดีต่อเยาวชนในอนาคต
แพรวา เทพหัสดิน จะติดคุกไหมครับ ? ใครเก่งกฎหมายให้ความรู้หน่อยครับ
เด็กอายุอยู่ระหว่าง 16 ปีทำผิดโทษอาญาได้รับโทษไหม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู