หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ภาษาคอมพิวเตอร์มีกี่ระดับ อะไรบ้าง
ภาษาอังกฤษธุรกิจ | GMAT 22/10/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
เราอาจแยกภาษาของเครื่องคอมพิวเตอร์ออกเป็น ๒ ระดับคือ
           ๑. ภาษาระดับต่ำ (low level language) คือภาษาที่เขียนตามลักษณะการทำงานของเครื่อง ดังนั้นผู้ที่ใช้ภาษาเหล่านี้จำเป็นต้องเข้าใจการทำงานของเครื่องเป็นอย่างดีภาษาเหล่านี้ ได้แก่ ภาษาเครื่อง ภาษาแอสเซมเบลอร์และภาษามาโครแอสเซมเบลอร์ (Macro Assembler)
           ๒. ภาษาระดับสูง (higher level language) เป็นภาษาที่เข้าใกล้ลักษณะภาษาที่มนุษย์ใช้ (human oriented language) มีลักษณะเป็นคำพูด หรือเป็นสมการในการคำนวณแบบเดียวกับที่เราใช้กันในวิชาพีชคณิต หรือตรีโกณมิติ ดังนั้น ภาษาระดับนี้จึงยังแบ่งออกเป็น ๒ พวกคือ
             ๒.๑ ภาษาเขียนที่มีลักษณะเป็นตัวเลข (numericlanguage) คือภาษาที่ใช้เขียนชุดคำสั่งนั้นมีแนวความคิดในการบอกข้อมูลและการทำงานที่มีลักษณะเป็นตัวเลขและสมการ เช่น ภาษาฟอร์แทรน ภาษาเบสิก เป็นต้น
             ๒.๒ ภาษาเขียนที่มีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ (symbolic language) คือภาษาที่ใช้เขียนชุดคำสั่งนั้นมีแนวความคิดในการบอกข้อมูลและการทำงานที่มีลักษณะเป็นสัญลักษณ์และเป็นคำพูดแทน เช่น ภาษาโคบอล ภาษาอาร์พีจี เป็นต้น
         เนื่องจากเราแบ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ออกได้เป็น ๕ ส่วนคือ ส่วนรับข้อมูล ส่วนคำนวณ ส่วนความจำ ส่วนควบคุม  และส่วนแสดงผล ดังนั้น ไม่ว่าจะใช้ภาษาระดับใดก็ตาม เราสามารถแยกประเภทของคำสั่งของภาษานั้นได้เป็น ๕ ประเภทเช่นเดียวกันคือ คำสั่งรับส่งข้อมูลคำสั่งคำนวณ คำสั่งย้ายข้อมูลในส่วนความจำ คำสั่งควบคุมและคำสั่งแสดงผล
         ภาษาที่ใช้ในการเขียนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะโดยย่อดังตัวอย่างต่อไปนี้

แต่ก็ไม่แน่ใจว่าใช่รึปล่าว บังเอิญเรียนแบบผ่านผ่าน แฮะแฮะ
22/10/53 โพสต์โดย คนเหงาในคืนเหงา
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คำถามที่คอมพิวเตอร์อยากจะถามพวกเรา
คอมพิวเตอร์เปลี่ยนภาษาแล้วเครื่องไม่ยอมจำ
เรียนสายภาษาแล้วจะเรียนต่อสายคอมพิวเตอร์ได้รึเปล่า
น้าอ้อพูดได้กี่ภาษา
ถ้าเราต้องการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบีบน Visaul Studio (สำหรับคอมพิวเตอร์ 32 bit) เราต้องทำอย่างไรบ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู