หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
กฏหมายมรดก
ถ้าคุณพ่อและภรรยาใหม่ของคุณพ่อเสียชีวิต ใครจะได้รับมรดกบ้างคะ และมีการแบ่งมรดกอย่างไร
คุณพ่อและภรรยาใหม่จดทะเบียนสมรสกัน คุณพ่อและภรรยาไม่มีลูกด้วยกัน
(แต่คุณพ่อมีลูก1คนคือดิฉันบุตรในสมรส) ปู่และย่าเสียชีวิตหมดแล้ว
แต่ทางภรรยาใหม่คุณพ่อยังมีคุณพ่อ(คุณตา)ยังมีชีวิตอยุ่คะ
กฏหมาย 9/11/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 4
การตกทอดของมรดก(นั้น)จะตกไปยังทายาทตามลำดับนี้
  1. ผู้สืบสันดาน
  2. บิดามารดา
  3. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
  4. พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
  5. ปู่ ย่า ตา ยาย
  6. ลุง ป้า น้า อา

ตามลำดับ(แต่กรณี มีผู้สืบสันดารและผู้สืบสันดานยังไม่ตาย ทายาทในลำดับถัดลงมาจะหมดสิทะิได้รับมรดกทันที่)

หมายเหตุ : แต่กรณ๊คู่สมรส หากบิดามารดาของคู่สมรสยังไม่ตาย แม้เป็นทายาทลำดับที่สอง ก็มีสิทธิได้รับมรดกเช่นกัน (คนละครึ่ง) กับทายาทลำดับที่ 1 (เพื่อความกตันญูอะครับ)


สรุป : คนที่มีสิทะิได้รับมรดกของผู้ตายคือ
1. ลูก(ก็คือคุณนั้นเอง------>ได้รับไปครึ่งหนึ่ง)
2. บิดามารดา(ของแม่ใหม่ที่ตายไป-------->ได้รับไปครึ่งหนึ่ง)
9/11/54 โพสต์โดย เจ้าหงิญ
2 จาก 4
ตามพินัยกรรมก่อนและถ้าไม่มีก็ตามที่ เจ้าหงิญ (เจ้าหงิญ ชายอิสรผู้ตามหาห่วงแห่งความฝัน) บอกครับ
9/11/54 โพสต์โดย ก.ไก่ กุ๊กกุ๊ก
3 จาก 4
คงต้องดูว่าใครตายก่อนตายหลังด้วยครับ
ในกรณีคู่สมรส ฝ่ายใดตายก่อน ก็ต้องจัดการแบ่งสินสมรสให้แก่คู่สมรสฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่ก่อน ครึ่งหนึ่ง
ส่วนที่เหลือก็เป็นมรดก

ในกรณีที่ฝ่ายภรรยาตายก่อน คุณพ่อคุณก็จะได้รับส่วนแบ่งในสินสมรสก่อน ครึ่งหนึ่ง
ส่วนที่เหลือจึงเป็นมรดก แบ่งระหว่าง พ่อแม่ของฝ่ายภรรยา กับคุณพ่อคุณ คนละส่วนเท่าๆกัน
ต่อมาคุณพ่อของคุณตายภายหลัง มรดกของคุณพ่อคุณ จะตกแก่คุณคนเดียว

แต่หากคุณพ่อคุณตายก่อน ฝ่ายภรรยา ก็จะได้รับส่วนแบ่งในสินสมรสก่อน ครึ่งหนึ่ง
ส่วนที่เหลือ จึงเป็นมรดก ที่แบ่งระหว่างคุณ กับฝ่ายภรรยา คนละครึ่ง
ต่อมาภรรยาใหม่คนนี้ตายภายหลัง มรดกของเขา จะตกแก่พ่อแม่และทายาทอื่นๆ
โดยคุณไม่มีส่วนแบ่งในกองมรดกดังกล่าว

นี่เป็นการแบ่งมรดก ในกรณีที่ไม่มีการทำพินัยกรรมนะครับ
9/11/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 4
เสริมเป็นตัวอย่างกรณีใครตายก่อนหลังครับ
สมมุติว่ามีสินสมรส 1000 บาท
ภรรยาใหม่ตายก่อน คุณพ่อคุณจะได้ 500(สินสมรส) + 250(ทรัพย์มรดก) = 750 คุณตา จะได้ 250 (ทรัพย์มรดก)
ต่อมา คุณพ่อเสีย คุณจะได้ 750(ทรัพย์มรดก) เต็ม ๆ

กรณีคุณพ่อเสียก่อน ภรรยาใหม่จะได้ 500(สินสมรส) + 250(ทรัพย์มรดก) = 750 คุณจะได้ 250 (ทรัพย์มรดก) ต่อมา ภรรยาใหม่เสีย คุณตาจะได้ 750 (ทรัพย์มรดก) เต็ม ๆ เหมือนกัน

การแจ้งลำดับการเสียชีิวิตมีผลต่อการคำนวณมรดกครับ
17/11/54 โพสต์โดย มะแพร้ว
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การจดทะเบียนสมรส จำเป๊นหรือไม่ในการใช้ ชีวิตคู่
การมีชื่อพ่อเด็กในใบเกิดแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันฝ่ายชายต้องจดทะเบียนรับรองบุตรอีกไหมคะ
ขอเป็นผู้รับมรดก บิดามารดาไม่ได้ทำพินัยกรรม ต้องทำอย่างไร
กองมรดก และการจัดการ
ขั้นตอนการรับรองบุตร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู