หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิธีปู ปูนกาวปูกระเบื้อง ตราจระเข้
วิธีปู ปูนกาวปูกระเบื้อง ตราจระเข้
ตกแต่งบ้าน 30/11/52 โพสต์โดย Nariakira
คำตอบ
1 จาก 2
วิธีการปูกระเบื้อง

1. วิธีการปูกระเบื้องแบบเปียก
1.1 การปูกระเบื้องพื้นใช้วิธีการปูแบบเปียก  คือเทปูนทรายปรับระดับ  แล้วจึงเริ่มปูกระเบื้องโดยระวังไม่ให้เกิดโพรงอากาศระหว่างกระเบื้องกับผิวปูน  ซึ่งเป็นวิธีที่กระเบื้องจะติดแน่นกับผิวพื้นได้ดี
1.2 ก่อนปูกระเบื้องต้องขึงเชือกหาแนวดิ่ง  ฉากของกระเบื้องในแถวแรกเพื่อเป็นแนวในการปูแถวต่อ ๆ ไป หากเป็นการปูสลับแนวต้องควบคุมแนวกระเบื้องให้ระยะของแนวที่ปูสลับเท่ากันโดยตลอดจัดระยะห่างของกระเบื้องทั้งด้านสั้นและด้านยาวให้เท่ากัน  แนวกระเบื้องบริเวณมุมและรอยต่อมีความเรียบร้อย  ระยะความสูงเสมอกัน  ได้แนวระนาบ ขนาด สี ลวดลาย ความประณีตของเนื้องาน  ความลาดเอียงของพื้นต้องมีทิศทางที่ช่วยให้น้ำไหลลงท่อได้สะดวก
1.3 ระหว่างปูกระเบื้องต้องหมั่นซับทำความสะอาดน้ำปูนระวังอย่าให้จับเป็นคราบ ฝ้า ผิวกระเบื้องที่ปูแล้วต้องได้ระดับเสมอกันทุกแผ่น  เหลี่ยมมุมของกระเบื้องไม่แตกบิ่น ชำรุด

2. วิธีการปูกระเบื้องแบบซาลาเปา
2.1 การปูกระเบื้องพื้นโดยใช้วิธีการปูแบบซาลาเปา คือการปูโดยช่างจะใช้ปูนพอกเป็นก้อนบนหลังแผ่นกระเบื้อง  เหมือนลูกซาลาเปา  แล้วนำแผ่นกระเบื้องวางบนผิวปูนหยาบ เนื้อปูนบริเวณผิวพื้นด้านล่างจะไม่เสมอ จึงมีโอกาสที่แผ่นกระเบื้องแตกบริเวณมุม  ปูนยาแนวแตก  น้ำจะซึมเข้าไปใต้แผ่นกระเบื้อง  ทำลายโครงสร้างอาคาร  ความชื้นที่สูงมากและระบายออกไม่ทัน  ทำให้กระเบื้องพื้นระเบิด  (กระเบื้องจะหลุดออกมาจากพื้นเป็นแผ่นๆ เกิดได้จากหลายสาเหตุ  ความชื้น  อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง  คุณภาพกระเบื้องที่มีอัตราส่วนการยืดหดตัวสูง การปูกระเบื้องแบบชิด)

3. วิธีการปูกระเบื้องแบบปูนกาว
3.1 การปูกระเบื้องพื้นโดยใช้วิธีการปูแบบปูนกาว  คือใช้เกรียงฟันร่องดักปูนใส่ด้านหลักระเบื้องฉาบเป็นร่องปาดให้ทั่วทั้งแผ่นด้วยการออกแรงกดเบาๆ ให้มีเนื้อปูนประมาณ  5  มิลลิเมตร
3.2 นำกระเบื้องติดบนพื้นตามแนวแล้วเคาะเบาๆ  ด้วยค้อนยางหรือด้ามเกรียงให้แน่นกับพื้นผิวปาดปูน  ส่วนเกินออก
3.3 ปูแผ่นต่อไปโดยให้ช่องห่างแนวกระเบื้องประมาณ  2-3  มม.  เป็นแนวตรงไม่บิดเบี้ยว  โดยปูตามแนวของเส้นที่ที่ไว้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งก่อน  แล้วค่อยปูให้เต็มพื้นที่
3.4 ควรทิ้งไว้  1  วัน  ก่อนถึงสามารถเหยียบเข้าไปเก็บส่วนที่ขาดรอบห้องได้  การปูกระเบื้องในส่วนที่ไม่เต็มแผ่นจะต้องวัดส่วนที่ต้องการตัดออกด้วยตลับเมตรว่าต้องการขนาดเท่าไร  ขีดเส้นทำความเครื่องหมายก่อนนำไปตัดด้วยแท่นตัดกระเบื้อง  หรือเครี่องเจียรแบบลูกหนูทดลองวางดูก่อนฉาบปูนให้มีร่องห่างกันประมาณ  2-3  มม.
3.5 ผสมปูนยาแนว  1  ส่วน  กับน้ำ  1  ส่วน  ฉาบยาแนวลงในส่วนของร่องรอยต่อของกระเบื้องให้เต็มทิ้งไว้ให้พอหมาดจึงเช็ดออกด้วยฟองน้ำชุมน้ำหมาดๆ จนร่องยาแนวเรียบสนิท  ความกว้างของร่องกว้างเสมอกันตลอดแนว

4. วิธีการตรวจรับงานปูกระเบื้อง
ขั้นตอนที่ 1
ความสวยงาม-กระเบื้องที่มีสีสันและลวดลายแบบเดียวกัน  ควรปูแล้วดูกลมกลืนกันไม่ควรมีแผ่นใดแผ่นหนึ่งมีสีผิดเพี้ยน  เด่น  สะดุดตาขึ้นมา  แนวขอบกระเบื้องหรือแนวร่องต้องเป็นเส้นตรงไม่บิดเบี้ยว  เฉ  เอียง ซึ่งตรวจสอบได้โดยการใช้เชือกขึงดู ระยะของร่องยาแนวควรอยู่ระหว่าง  1-3  มม.  ไม่ควรห่างจนเกินไป
ขั้นตอนที่ 2
ความราบเรียบ-กระเบื้องทุกแผ่นต้องเรียงอยู่ในระดับเสมอเท่ากันกับแผ่นข้างเคียง ถ้าเป็นผนังตรวจสอบได้โดยการใช้มือลูบถ้าเป็นพื้นตรวจสอบได้โดยการใช้เหรียญวางแนบลงระหว่างรอยต่อของแผ่นถ้าสามารถกดเหรียญแล้วกระดกได้ แสดงว่ากระเบื้อง 2 แผ่นนั้นปูไม่ได้ระดับเสมอกัน
ขั้นตอนที่  3
ระดับความลาดเอียงของพื้น-พื้นที่ปูควรมีระนาบเอียงไปสู่ตำแหน่งที่ให้น้ำไหลระบายลงไปได้เช่นขอบพื้นหรือรูท่อน้ำระบายน้ำทิ้งตรวจสอบได้โดยการทดลองราดน้ำลงที่พื้นให้เปียกอย่างทั่วถึง  แล้วสังเกตดูทิศทางไหลของน้ำ  และดูว่ามีบริเวณใดที่มีน้ำไหลไปรวมกันเป็นแอ่ง
ขั้นตอนที่  4
การยาแนวร่อง-ควรใช้ปูนซีเมนต์ขาว  หรือกาวยาแนว  ร่องยาแนวที่เรียบร้อยต้องดูเนียนเรียบไม่มีเศษปูนล้นร่อง  ไม่มีก้อนปูนขรุขระ  ไม่มีรูเล็กรูน้อย  ซึ่งอาจกลายเป็นที่อยู่อาศัยของมดแมลงได้  ตรวจสอบได้โดยการใช้นิ้วลูบตามแนวร่อง
ขั้นตอนที่  5
ควรใช้ปูนซีเมนต์ขาว  หรือกาวปูเซรามิค  เพื่อการยึดเกาะที่ดี  และป้องกันปัญหาเรื่องความชื้นหรือเชื้อรา-วัสดุที่ใช้ต้องปาดให้เรียบเต็มแผ่นกระเบื้องเพื่อการยึดเกาะเต็มที่และเพื่อความแข็งแรงในการรับน้ำหนัก-ตรวจสอบได้โดยการเคาะเบา ๆ  ด้วยของแข็งแล้วฟังดูว่าใต้กระเบื้องโปร่งหรือไม่

5. การตรวจรับงานปูกระเบื้องของโครงการของ LPN
ขณะนี้เป็นที่ทราบกันทั่วเรื่องการใช้เหรียญเคาะกระเบื้องเพื่อตรวจสอบว่ากระเบื้องร่อนหรือไม่  และได้มีการให้โครงการแก้ไขอยู่ในขณะนี้  ทางโครงการขอแจ้งให้ทราบว่าทางโครงการยินดีดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนกระเบื้องให้ในกรณีที่กระเบื้องร่อน  โดยการใช้เหรียญเคาะมีเสียงกระเบื้องโปร่งทั่วทั้งแผ่น
สำหรับวิธีที่ทางโครงการใช้ปูกระเบื้อง  คือวิธีการปูแบบปูนกาวซึ่งโอกาสที่ปูนจะไม่เต็มแผ่นกระเบื้องเกิดขึ้นได้น้อยมาก  ซึ่งสังเกตได้จากการเคาะกระเบื้องแล้วเสียงดังในบางจุดเพียงเล็กน้อยของทั้งแผ่น  กรณีดังกล่าวกระเบื้องจะไม่หลุดร่อนเนื่องจากการรื้อกระเบื้องแผ่นดังกล่าวจะทำได้โดยทุบกระเบื้องให้ละเอียดทั้งแผ่นจึงจะเอาออกได้
ดังนั้น  ทางโครงการจึงขอให้ความมั่นใจว่ากระเบื้องของโครงการมีความแข็งแรงและไม่มีประวัติการหลุดร่อนมาก่อน  และทางโครงการยินดีแก้ไขให้ในกรณีที่ใช้งานแล้วมีการหลุดร่อนที่เกิดจากคุณภาพการติดตั้งตลอดไป
30/11/52 โพสต์โดย สติง
2 จาก 2
(((( ร่วมใส่คะแนนทุกครั้งเมื่อตั้งคำถาม และปิดคำถามเมื่อได้รับคำตอบที่ดีที่สุด )))
30/11/52 โพสต์โดย สติง
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ใครสนใจ อยากได้งาน รับเหมา ปูกระเบื้อง
กระเบื้องปูพื้นดินเผายาแนวร่องใหญ่ 2.0 ซม. ควรจะทาเคลือบยาแนวและกระเบื้องด้วยน้ำยาอะไรครับ
ปูเสื่อน้ำมัน ใช้กาวอะไรติด
ปูพรมกับกระเบื้องอันไหนดีกว่าถูกกว่า
ปูพื้นบ้านด้วยอะไรดี
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู