หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การเปลี่ยนสัญชาติ
แฟนไม่มีสัญชาติครับจะเปลี่ยนสัญชาติเป็นไทยต้องเสียเงินเทาไหร่ครับ
ตัวผมเองว่าจะไปจดทะเบียนแต่ผู้ใหญ่ไม่ยอมเพราะยังไม่ได้บวช
จะมีวีธีไหนเปลี่ยนสัญชาติได้บ้างครับ สงสารแฟนทำอะไรก็ลำบาก
ทำงานที่ร้านอาหารเป็น 10 ปีแล้วครับเงินเดือนน้อยมาก จะให้ไปทำอย่างอื่นก็ไม่ได้
กฏหมาย 9/3/53 โพสต์โดย degdoytak
คำตอบ
1 จาก 4
เท่าที่ผมมีข้อมูลตามกฎหมายเลยนะครับ ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508  การได้สัญชาติของคนต่างด้าวนอกจาก ญ ซึ่งทำการสมรสกับชายที่มีสัญชาติไทยแล้ว ก็จะเป็นกรณีตามมาตรา 10 และมาตรา 11 ดังพนี้นะครับ
มาตรา ๑๐ คนต่างด้าวซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้ อาจขอแปลงสัญชาติ
เป็นไทยได้
(๑) บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติ
(๒) มีความประพฤติดี
(๓) มีอาชีพเป็นหลักฐาน
(๔) มีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรไทยต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ยื่นคำขอแปลงสัญชาติ
เป็นไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี
(๕) มีความรู้ภาษาไทยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๑ บทบัญญัติในมาตรา ๑๐ (๔)และ(๕) มิให้นำมาใช้บังคับ ถ้าผู้ขอ
แปลงสัญชาติเป็นไทย
(๑) ได้กระทำ ความดีความชอบเป็นพิเศษต่อประเทศไทย หรือได้ทำ
คุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการซึ่งรัฐมนตรีเห็นสมควร
(๒)เป็นบุตร ภริยา หรือสามีของผู้ซึ่งได้แปลงสัญชาติเป็นไทย หรือของผู้ได้
กลับคืนสัญชาติไทย
(๓) เป็นผู้ได้เคยมีสัญชาติไทยมาก่อน
(๔)เป็นสามีของผู้มีสัญชาติไทย
ส่วนเรื่องการขอแปลงสัญชาตินั้นก็จะเป้นไปตามมาตรา 12 ประกอบกับกฎกระทรวงอ่ะค้าบ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะได้มาซึ่งสัญชาติไทยหรือไม่นั้น จะต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายด้วยอ่ะค้าบ
สำหรับผมทางที่ดีที่สุดคือ การจดทะเบียนสมรสอ่ะค้าบ เพราะว่าจะได้เป้นกการลดความยุ่งยากในขั้นตอนของการขอสัญชาติไทยอ่ะค้าบ

ก็หวังว่าข้อมูลเล็ก ๆ น้อย ๆ จะพอเป้นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยอ่ะค้าบ
11/3/53 โพสต์โดย Jus
2 จาก 4
เรื่องเสียเงินเท่าไหร่นั้น มันเป็นวิธิปฏิบัติอ่ะค้าบ อันนี้คงต้องสอบถามจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องน่าจะได้ข้อมูลที่ดีกว่าอ่ะค้าบ ไว้หากผมได้ข้อมูลจากเพื่อน ๆ แล้ว (ถ้าได้อ่ะค้าบ) ผมจะมาแจ้งแล้วกันอ่ะค้าบ หุหุ
11/3/53 โพสต์โดย Jus
3 จาก 4
ในกรณีที่พี่ชายของแฟนบคุณได้สัญชาติไทยไปแล้วนั้น ต้องพิจารณาอ่ะค้าบว่าได้เพราะว่าสาเหตุใดอ่ะค้าบ เพราะว่า หากได้เพราะว่า การเกิด หรือว่า หลักถิ่นที่อยู่ ก็สามารถที่จะอ้างเหตุเดียวกันได้ แต่หากได้ด้วยสาเหตุอื่นก็ต้องพิจารณาเป็นรายกรณีว่าจะสามารถนำมาเป็นข้อมูลได้อย่างไรบ้างอ่ะค้าบ
อ่ะ หากคุณแต่งงานไปแล้วอ่ะค้าบ ภริยาของคุณย่อมได้สัญชาติตามสามีอยู่แล้วอ่ะค้าบ (หากไปทำเรื่องร้องขอนะค้าบ) บุตรที่เกิดมาก็ต้องได้สัญชาติไทยอยู่แล้ว อ่ะค้าบ แต่หากปรากฏว่าภริยาคุณไม่ได้สัญชาติไทย บุตรที่เกิดมาก็จะได้สัญชาติสองกรณีก็คือ 1. สัญชาติไทยตามการเกิด เพราะว่า เกิดในราชอาณาจักรไทย หรือ 2. อันเนื่องมาจากสัญชาติของคุณซึ่งเป็นบิดาและมีสัญชาติไทยอ่ะค้าบ (อันนี้จะต้องขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ว่าคุณจะให้การรับรองบุตรหรือไม่ หากไม่ได้รับรองบุตร ก็ต้องมีร้องขออ่ะค้าบ)

ก็หวังว่าข้อมูลเล็ก ๆ น้อยๆ  จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยอ่ะค้าบ
15/3/53 โพสต์โดย Jus
4 จาก 4
โทรมาปรึกษากันได้ครับ  เราให้คำปรึกษาแนะนำแบบสาธารณะประโยชน์ครับ
                                  ทนายโรจน์
                     เครือข่ายลูกหนี้ภาคตะวันออก www.thaidebtor.com
5/5/53 โพสต์โดย ทนายโรจน์
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ดิฉันจดทะเบียนสมรสกับสามีชาวสิงคโปร์ สัญชาติดิฉันจะเป็น ไทย-สิงคโปร์ หรือสัญชาติสิงคโปร์คะ
มีสัญชาติไทยโดยการเกิดหมายความว่างัยครับ
ถ้าบิดามารดามีทะเบียนบ้านบุตรจะมีสิทธิได้สัญชาติไหมคะ
ถ้าผมแต่งงานกับผู้หญิงจีน และมีความจำเป็นต้องถือสัญชาติจีน แต่ผมต้องทำงานในไทย
อยากให้ลูกเป็นเด็กสองสัญชาติทำไงดี
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู