หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
กูรูสตาร์ *127* - - - -29 พฤศจิกายน วันสิทธิ ความหลากหลายทางเพศ- - - -
              สิทธิความหลากหลายทางเพศ ... จนกว่าจะถึงวันฟ้าใส

ธัญญา ใจดี

         เดือนพฤศจิกายนมีความสำคัญในแง่ของสิทธิมนุษยชนต่อคนอย่างน้อยสองกลุ่มในสังคมไทย กลุ่มแรกเป็นผู้หญิง เนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนสากลว่าด้วยการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มความหลากหลายทางเพศ โดยมีที่มาจากการที่ เครือข่ายความหลากหลายทางเพศได้ยื่นฟ้องกระทรวงกลาโหมต่อศาลปกครอง เพื่อให้แก้ไขข้อความในใบรับรองผลการตรวจคัดเลือกทหารกองเกิน (สด. 43) ย้อนหลังสำหรับสาวประเภทสอง ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549

         แม้ว่ากรมสุขภาพจิต จะได้ถอนลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคนรักเพศเดียวกันออกจากกลุ่มคนที่มีความผิดปกติทางจิต โดยแก้ไขให้สอดคล้องกับองค์การอนามัยโลก และบัญชีการจำแนกโรคระหว่างประเทศ (ICD-10) ไปตั้งแต่ปี 2545 แล้วก็ตาม แต่ทางกระทรวงกลาโหมในขณะนั้น ยังคงระบุในใบ สด. 43 ว่าคนกลุ่มนี้เป็น “โรคจิต” “โรคจิตวิปริต” หรือ “โรคจิตถาวร” ซึ่งเป็นการตีตราพวกเขาไปตลอดชีวิต หากไม่มีการแก้ไขใบ สด. 43 ยิ่งกว่านั้น ยังส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ทั้งทางเศรษฐกิจและถูกรังเกียจจากสังคม เพราะเอกสาร สด. 43 นี้เป็นหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการสมัครงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

         เครือข่ายความหลากหลายทางเพศจึงได้ร่วมกันกำหนดให้วันที่ 29 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิความหลากหลายทางเพศ โดยจะเริ่มมีการจัดกิจกรรมในปี 2551 เป็นปีแรก ซึ่งจะมีการนำหลักการยอร์กยาการ์ตา (The Yogyakarta Principles) ว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในประเด็นความหลากหลายและอัตลักษณ์ทางเพศ ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือของคณะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศจำนวน 29 คน จาก 25 ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนที่ สอนในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก เป็นนักกิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชน บ้างก็ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนให้กับองค์การสหประชาชาติ คนกลุ่มนี้ได้ประชุมร่วมกันระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2549 ที่เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อจัดทำหลักการฉบับนี้ขึ้นเป็นแนวทางการทำงานเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ
วันสำคัญ | กูรูสตาร์ | วัน | เพศที่ 3 | เพศ 29/11/53 โพสต์โดย นปกรณภวดล
คำตอบ
1 จาก 2
เป็นวันที่มีความสำคัญอีกหนึ่งวัน
คนเรามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันไม่ว่าอยู่ในเพศไหน
การกีดกันทางเพศเป็นสิ่งที่ไร้มนุษยธรรมเกินไป
ขอร่วมรณรงค์ด้วยคนค่ะ
30/11/53 โพสต์โดย ฮิมาวาริ
2 จาก 2
ทักทาย น่ะครับ  น้องหวานหวาน ตายไปแล้ว เกิดใหม่เป็น คุณ นปกรณภวดล  

ภาพผม เป็นภาพ จริงครับ แต่ไม่ใช่ภาพผมครับ ผมโสด ครับ
1/12/53 โพสต์โดย นินจาไร้หัวใจ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ช่วยทีๆๆๆๆ คับ
พฤติกรรมของบุคคลใดมีลักษณะเป็นการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
"สิทธิมนุษยชน" คำๆนี้โดนอ้างทีไรมักจะเกิดเป็นสงคราม
ควาทสำคัญของ สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ คืออะไร
ที่ว่าเคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว้แล้ว นับตั้งแต่เมื่อไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู