หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
รปศ
คุณคิดว่าเรียนรปศ ไปมีงานทำไหม
เครือข่าย | หางาน | ปัญหาคาใจ 26/7/56 โพสต์โดย งอมแงม
คำตอบ
1 จาก 2
มีค่ะ เพราะที่คณะที่เรียนก็มี สาขา รปศ. เพื่อนๆเรียนจบไปก็มงานทำกันเยอะนะคะ บางคนก็ไปเรียนต่อโท แล้วเป็นอาจารย์ก็มี บางคนก็ทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาขาเลยก็มีค่ะ
26/7/56 โพสต์โดย leonid
2 จาก 2
มีครับ

แหล่งงานสำหรับบัณฑิตสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์

               1. แหล่งงานภาครัฐ บัณฑิตสาขาวิชานี้สามารถทำงานด้านบริหาร นโยบาย และแผนงานได้ทุกหน่วยราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม กอง เช่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เลขานุการบริหาร นักวิชาการศึกษา ฯลฯ สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาต่างประเทศดีก็สามารถทำงานเป็นเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ หรือ นักการทูตได้ สำหรับในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชนก็มีตำแหน่งคล้ายคลึงกับหน่วยงานราชการ

               2. แหล่งงานภาคเอกชน ตามที่ได้กล่าวแล้วว่า บัณฑิตสาขาวิชานี้ได้เรียนรู้ความรู้ และเครื่องมือทางการบริหารงานมากกว่าสาขาอื่นๆ ของวิชารัฐศาสตร์จึงทำให้บัณฑิตสามารถนำความรู้เทคนิคด้านการบริหารจัดการไปใช้ในการทำงานภาคเอกชนได้ดีในการบริหารงานทุกระดับของบริษัท โดยเฉพาะบัณฑิตที่มีความรู้การคำนวณ และภาษาดี ขอบข่ายงานก็ยิ่งจะกว้างขวางมากขึ้น เช่น นักวิเคราะห์โครงการ นักวิเคราะห์การลงทุน นักวิเคราะห์ระบบงาน นักบริหารองค์การระดับสูงที่สามารถวิเคราะห์การบริหารเศรษฐกิจมหภาคได้

การอ้างอิง
http://www.eduzones.com/knowledge-2-2-23850.html
26/7/56 โพสต์โดย ฐานา
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ถามเรื่อง กศน
วันนี้ในอดีต... มีเรื่องราว (เคย) เกิดขึ้นเยอะแยะ....
ช่วง พ.ศ.2482-2488 มีเหตุการณ์สำคัญในกรุงเทพอันไหนที่ตรงกับเหตุการสำคัญของโลกมั่งอ่ะ?!
ทายซิ..ศอฉ.เเปลว่าอะไร
สุทธิชัย วีรกุลสุนทรเกี่ยวข้อง กศน. เขตจอมทอง อย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู