หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีอะไรบ้าง
กูรู 27/6/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
ช่วยซ่อมถนนหนทางร่วมกับเพื่อนในหมู่บ้าน
ช่วยเป็นเวรยามประจำหมู่บ้าน
ร่วมกำจัดขยะมูลฝอย
ถางป่า ตัดต้นไม้ที่รกรุงรัง
อาสางานต่างๆ ของชุมชน
27/6/54 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 2
คิดไม่ออกเหมือกัน น่าจะ ทำความสะอาดวัด
ล้างห้องน้ำสาธราณะ
เก็บใบไม้หรือขยะตามถนน
19/2/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อยากทราบวิธีนิพพาน ที่ถูกวิธี
ทุกเวลาคือ“การภาวนา”
พระพุทธเจ้าบำเพ็ญพุทธกิจนานเท่าไร
ข้อคิดที่นักเรียนได้จากการวิเคราะห์พุทธประวัติในช่วงที่บำเพ็ญทุกรกิริยามีอะไรบ้าง
ทำไม...? ผู้ที่บำเพ็ญเพียรจนมีญาณหยั่งรู้ต่างๆ ถึงรู้ได้เฉพาะตน อธิบายไม่ออกว่ารู้ได้งัย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู