หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คืออะไร
การศึกษา 25/8/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ คะแนนที่ได้จาก ความรู้ ความสามารถของนักเรียนในการเรียนการสอน
25/8/54 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 2
ผลที่ได้จากการประเมินการเรียนรู้ ทักษะต่างๆของผู้เรียนทั้งด้านการอ่านการเขียน การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ทั้มาตรฐานของโรงเรียนและมาตรฐานการศึกษาของสพฐ.
3/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
จะทำสระนิพนธ์เรื่องแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนช่วงชั้นที่3โดยอิงหลักธรรม คือ อิทธิบาท 4 ใครช่วยได้บ้างครับ
>>>> สวัสดีปีใหม่ไทย <<<<
อยากทราบตัวอย่างงานวิจัยเรื่องการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาสัก2-3เรื่องค่ะ
ความหมายวิธีวิจัยและพัฒนา ที่ใช้ในทางการศึกษา
...หนึ่ง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู