หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สารประกอบคืออะไร
เคมี | วิทยาศาสตร์ 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 6
สารประกอบ คือ สารบริสุทธิ์ที่มีธาตุตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปเป็นองค์ประกอบ
23/3/51 โพสต์โดย cookie
2 จาก 6
คือสารที่ประกอบไปด้วยธาตุตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป
20/10/53 โพสต์โดย ghetthi tin haha
3 จาก 6
เป็นสารบริสุทธิ์ที่มีธาตุ 2 ชนิดขึ้นไปเป็นองค์ประกอบ
มีคุณสมบัติทางเคมี และเราสามารถแยกองค์ประกอบของสารประกอบได้ด้วยค่ะ
26/10/53 โพสต์โดย surround จะแต่งประโยคเป็นภาษาอังกฤษอย่างไร
4 จาก 6
สารประกอบคือการที่มีธาตุ 2 ชนิดขึ้นไปเป็นองค์ประกอบ สารประกอบเป็นสารบริสุทธิ์ และเราสามารถเขียนสูตรทางเคมีได้
30/12/53 โพสต์โดย Upza
5 จาก 6
คือสารที่มีตั่งแต่ 2 ธาตุขึ้นไป
8/1/54 โพสต์โดย iong
6 จาก 6
สารที่มีอะตอมมากกว่าหนึ่งอะตอม สามารถแยกองค์ประกอบของอะตอมเหล่านั้นได้ เช่นน้ำเชื่อมมี 2 องค์ประกอบ คือ -น้ำตาล(C6 H12 O6) -น้ำ(H2O)
31/10/54 โพสต์โดย Gu is Rocker
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
พันธะโคเวเลนต์เป็นสารประกอบในผลิตภัณฑ์ใดบ้าง
ค่า ph คืออะไร
ธาตุอาหารให้กับต้นข้าว พิจารณาองค์ประกอบอะไรบ้าง
(porosity)ความพรุนคืออะไร ของผลไม้
บรรจุภัณฑ์อะไรที่ตลาดต้องการมากที่สุด
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู