หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วัฏจักรนำ้ในระบบนิเวศแบ่งเป็นกี่แบบ อะไรบ้าง
ชีววิทยา | แชท 17/6/55 โพสต์โดย นู๋เอ๋อินดี้
คำตอบ
1 จาก 2
วัฎจักรน้ำในระบบนิเวศแบ่งเป็น2  แบบ  คือ

1.วัฏจักรสั้น (Short cycle) เป็นวัฏจักรที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากพื้นน้ำ
   และพื้นดินระเหย กลายเป็นไอลอยขึ้นไปในบรรยากาศแล้วกลั่นตัวกลาย
   ตกลงมาเป็นน้ำฝนหมุนเวียนกลับ สู่พื้นดินและพื้นน้ำต่อไป

2.วัฏจักรยาว(Long cycle) เป็นวัฏจักรที่เกี่ยงข้องกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
   วัฏจักรนี้เริ่มจากน้ำ ซึ่งอยู่ในบริเวณที่เป็นพื้นดินและพื้นน้ำ น้ำที่ได้จากการคายน้ำ
   ของพืชจากการหายใจ จากร่างกายของพืชและสัตว์ เมื่อสิ่งมีชีวิตตายลง ในน้ำในร่างกาย
   จะระเหยกลายเป็นไอ ลอยตัวอยู่ในบรรยากาศแล้วกลั่นตัวเป็นหยดน้ำตกลงมาเป็นฝน
   หมุนเวียนกลับคืนสู่พื้นน้ำพื้นดิน และสิ่งมีชีวิตอีกด้วย หมุนเวียนเป็นวัฏจักรอย่างนี้เรื่อยไป
20/6/55 โพสต์โดย ชายผู้โดดเดี่ยว เีดียวดาย
2 จาก 2
สภาพทางกายภาพที่ดีควรเป็นอย่างไร
7/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ระบบนิเวศในนำ้ แบ่งตามลักษณะการเกิดได้เป็นกี่แหล่ง
วัฏจักรไนโตรเจน เรียนตอน ม. ไรครับ
วัฏจักรไนโตรเจนมีผลต่อระบบนิเวศอย่างไร
การแบ่งเซลล์เกิดเป็นวัฏจักรเรื่อยไปหรือไม่เพราะอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู