หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
parts of speech คืออะไร
มีกี่ชนิด แต่ละชนิดยกตัวอย่างคำศัพท์15คำ
"_" 27/5/51 โพสต์โดย ashiba01
คำตอบ
1 จาก 3
PARTS OF SPEECH (ส่วนต่างๆ ของคำพูด)

คือ ส่วนประกอบของคำพูด ในภาษาอังกฤษนั้นส่วนประกอบถือว่าสำคัญที่สุด เพราะการพูดและ การเขียนสร้างมาจาก  PARTS OF SPEECH
อาจอยู่ในรูปของ ประโยค  ( sentence ) อนุประโยค   ( Clause ) หรือ วลี   ( Phrase )

การ นำเอาส่วนประกอบของคำพูดที่ชื่อว่า PARTS OF SPEECH มาประกอบเข้าด้วยกันตามโครงสร้างของภาษา เช่น

1.Noun ( คำนาม ) เป็นชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ
หรือสถานที่ เช่น Jany, Dog, School

Bangkok is the capital city of thailand.

กรุงเทพฯเป็นเมือง หลวงของประเทศไทย

2. Pronoun ( คำสรรพนาม ) คือคำพูดที่ใช้แทนคำนาม เช่น I, You, We, They, He, She, It  

She is a beautiful girl in the village.

หล่อนเป็นเด็ก ที่สวยคนหนึ่งในหมู่บ้าน

3.Adjective ( คำคุณศัพท์ )
คือ คำที่ขยายคำนาม เช่น สูง ต่ำ ดำ ขาว อ้วน ผอม

There are ten boys my class.

ในห้องเรียนของฉัน มีนักเรียนอยู่ 10 คน

ด้วยเหตุที่ Parts  of Speech  เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของประโยคภาษาอังกฤษ ถ้าเข้าใจชนิดของคำและหน้าที่ของคำเหล่านั้น
ได้ดี ก็จะทำให้เก่งภาษาอังกฤษได้โดยไม่ยาก
29/3/53 โพสต์โดย woodmemory
2 จาก 3
Part of Speech หรือเรียกอีกอย่างว่า Word Clauses ก็คือชนิดของคำ หรือชนิดของกลุ่มคำ มีหลัก ๆ 10 กลุ่มคำ

1. Noun (คำนาม) Ex. number / America / Art / Technology / City / Luggage / Book / Chair / Water / Oil / Ice-Cream / Stone / Cotton / Brick / Paper etc.

2. Pronoun (คำสรรพนาม) Ex. I / You / We / They / Myself / yourself / Him / His / No one / Her / Them / Himself / Whom / Something / Which etc.

3. Determiner (คำนำหน้านาม) Ex. A / An / The / Some / This / Any / All / Many etc.

4 Adjective, Adj. (คำคุณศัพย์) Ex. Expressive / Impression / Scientific / Cool / Good / Helpless / Old / Reliable / Easy / Educational / Careless / Friendly / Talkative / Acceptable / Different etc.

5. Verb (คำกริยา) Ex. Eat / Went / Taste / is, am, are / Go / Went / Learn / Resist / Swim / Cry / Broken / Stop / Work / See / Talk etc.

6. Adverb (คำกริยาวิเศษณ์) Ex. Fully / Well / angrily / gaily /shyly / rarely/happily /easily /dully /solely /completely / surprisingly / dramatically / specifically / favorably etc.

7. Auxiliary หรือ Helping Verb (คำกริยาช่วย) มี 24 ตัวคือ is / am / are / was / were / do / does / did / has / have / had / can / could / may / might / will / would / shall / should / must / need / dare / ought / used to

8. Proposition (คำบุพบท) Ex. across / above / below / over / under / before / after / around / between / among / at / from / to / behind / by etc.

9. Conjunction (คำสันธาน) Ex. after / although as / as if / as long as / because / before / even if / even though / if / in order that / once since / so that / than

10. Interjection (คำอุทาน) ไม่ตายตัวแต่สิ่งที่บอกว่าเป็นคำอุทานจะอยู่ที่เครื่องหมายตกใจ (Exclamation mark) หรือที่เรียกว่าเครื่องหมายอัศเจรีย์ในแบบไทย ๆ "!" Ex. Aha! / Ahem! / All right! / Gadzooks! / Gee Whiz! / Good! / Gosh! / Yippee! /  Hey! / Hooray! / Indeed! / My Goodness! / Nuts! / Oh no! / Oops! / Ouch! / Phew! / Right on! / Ugh! / Dear me! etc.


-*- ยกตัวอย่างคำศัพย์มาอย่างโหด 15 คำ -*-
กลุ่มคำทั้งหมดนี้ เราก็จะทำการเอาไปแต่งประโยค อ่อ คำศัพย์ที่ปรากฎในบางหมวด ไม่จำเป็นว่าจะต้องใ้ช้ในลักษณะเฉพาะหมวดอย่างนั้น เพราะว่าบางคำนั้น มันก็มีกฏที่ใช้ได้ และห้ามใช้อีกด้วยเช่นกัน
31/5/53 โพสต์โดย Linkin_Rob
3 จาก 3
ชนิดของคำครับ ไม่ขอยกตัวอย่างนะครับ คำเหล่านี้ไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าไหร่หรอกครับ เรียนเพื่อให้รู้เฉย ๆ แล้วกัน
เรียนแล้วไปทำแบบฝึกหัดตามลิงค์นะครับ นักเรียน

http://englishgrammar.oporjang.com/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-parts-of-speech/
29/12/53 โพสต์โดย อาโนเน๊ะ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
---- parts of speech ----
◕◕3 Parts of life.... ◕◕
bargain hunting กับ be intent on sth แปลว่า?
"Buy me a pen today, Billy," Ann said. เขียนในรูป Reported speech จะเขียนได้แบบไหนครับ
mr.akihiro umemura ประวัติ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู