หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ทําพาสปอต วันเสาร์ได้ที่ไหน
เที่ยวด้วยตนเอง | โรงภาพยนตร์ 5/10/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
ทําพาสปอต วันเสาร์ ไม่มี

การทำหนังสือเดินทาง
        ผู้ขอหนังสือเดินทางจะต้องเดินทางไปขอหนังหนังสือเดินทางด้วยตนเอง ณ กองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างเวลา 8.30 -15.30 น. กองหนังสือเดินทางจะถ่ายรูปติดบัตร เก็บของมูลส่วนบุคคล และจะจ่ายหนังสือเดินทางคืนให้ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน 5 วันทำการ ถ้าสำหรับใครที่ไม่สะดวกมารับหนังสือเดินทางเอง ก็มีบริการส่งเล่มฯ ให้ทางไปรษณีย์

การรับหนังสือเดินทาง
  เสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ หยุดทำการ

สถานที่ทำหนังสือเดินทาง

กรมการกงสุล / สำนักงานหนังสือเดินทาง /  ในกรุงเทพฯ

กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ

    - ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
    - โทรศัพท์ 0-2981-7171-99 โทรสาร 0-2981-7256

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา
    - ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้บางนา อาคาร “บางนาฮอลล์”(ด้านข้างศูนย์การค้า) ชั้น B1
    - โทรศัพท์ 0-2383-8401-3  โทรสาร 0-2383-8398

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า  
    - ที่อยู่ อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์(ชั้นใต้ดิน) แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
    - โทรศัพท์ 0-2446-8111-2 โทรสาร 0-2446-8118-9

สำนักงานหนังสือเดินทาง ในต่างจังหวัด
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดขอนแก่น
    - ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
    - โทรศัพท์ 0-4324-2707, 0-4324-3462, 0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่
    - ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
    - โทรศัพท์ 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสงขลา
    - ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จ.สงขลา 9000
    - โทรศัพท์ 0-7432-6510-1 โทรสาร 0-7432-6506

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี
    - ที่อยู่ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
    - โทรศัพท์ 045-242313-4 โทรสาร 045-242301
    - E-mail : passport_ub@hotmail.com

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    - ที่อยู่ ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
    - โทรศัพท์ 077-274940, 077-274942-3 โทรสาร 077-274941

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดนครราชสีมา
    - ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
    - โทร 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุดรธานี
    - ที่อยู่ ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี(ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
    - โทร 042-212827, 042-212-318 โทรสาร 042-222-810

** การขึ้นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ เพราะเล่มเก่าหมดอายุ แต่ว่ายังมี VISA ของประเทศต่างๆ ที่ยังใช้งานได้ ต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับรองหนังสือเดินทางเล่มเก่าด้วย ไม่งั้น VISA จะใช้ไม่ได้ ใช้เวลาประมาณ 1 ชม และค่าธรรมเนียมอีก 100 บาท
วัน-เวลาที่เปิดทำการ
-  จันทร์ ถึง ศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดที่ทางราชการกำหนด ระหว่าง เวลา 8.00 - 15.30 น. กำหนดวันรับเล่มหรือหนังสือนำวีซ่า 2 วันทำการไม่นับวันยื่น
โทร.02-981-7171 ถึง 4 ต่อ 3417, 2236, 2238 และ 2239
หรือ 02-981-7265 ถึง 6 FAX : 02-981-7267
5/10/53 โพสต์โดย Miscellanous
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
น้ํายาทําความสะอาดคอมพิวเตอร์ซื้อที่ไหน
ไปทํางานต่างประเทศที่ไหนดี
ถ้าย้ายปลายทาง สามารถใช้พาสปอตส์เดิมได้ไหม
ไปลาวต้องทําวีซ่าไหม
ทําหมันชายที่ไหนดี
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู