หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การปกครองแบบจตุสดมภ์เลิกใช้เมื่อใด
ต้องการด่วน
ประวัติศาสตร์ 28/8/53 โพสต์โดย ภูกุ้มข้าว คะ...
คำตอบ
1 จาก 2
รัชกาลที่ 5

รัชกาลที่ 5  ทรงตั้ง สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน  ขึ้นในปี พ.ศ. 2417  เพื่อถวายคำปรึกษางานราชการแผ่นดินและยับยั้งหากพระมหากพระราชดำริของพระองค์ไม่เหมาะสม   และทรงตั้งสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์ขึ้นด้วย  เรียกว่า  สภาองคมนตรี  ต่อมาได้มีกลุ่มบุคคลกราบบังคมทูลเสนอแนวคิด ประชาธิปไตยแบบตะวันตกและขอพระราชทานรัฐธรรมนูญ  แต่ทรงพิจารณาว่าในขณะนั้นยังไม่เหมาะสม  การเปลี่ยนแปลงไม่อาจทำในทันทีได้  แต่ทรงมี ีพระราชดำริปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินก่อน  ด้วยการยกเลิกการปกครองแบบจตุสดมภ์และหัวเมืองแบบเดิม  มาเป็นการจัดระเบียบบริหารราชการ แผ่นดินส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นแทน
28/8/53 โพสต์โดย ซ้อมเต้น
2 จาก 2
รัชกาลที่5ยกเลิกครับ
14/7/54 โพสต์โดย 0868607444
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำไมกรุงธนบุรีถึงยึดหลักการปกครองเเบบอยุธยาตอนปลาย?????
ทำไมคนถึงรักในหลวง
ประชาธิปไตยต่างจากราชาธิปไตยยังไงคะ
ไทยมีกี่จังหวัด
วิทยาลัยการปกครอง สาขาการปกครอง มหาลัยมหาสารคาม เป็นปลัดอำเภอได้ไหมครับ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู