หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เกษตรกร คืออะไร
เกษตรกร 31/5/52 โพสต์โดย เด็กดี 359
คำตอบ
1 จาก 4
ผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านกสิกรรม เพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์
31/5/52 โพสต์โดย BABORCLUB
2 จาก 4
คุณบ้าบอแย่งตอบ
31/5/52 โพสต์โดย ใครอยู่ข้างหลังคุณ
3 จาก 4
เกษตรกร  คือ  ผู้ที่ทำการเกษตร  ได้แก่  ชาวนา  ชาวไร่  ชาวสวน  
ชาวประมง  ผู้ที่เลี้ยงสัตว์
31/5/52 โพสต์โดย yawaiam
4 จาก 4
เกษตรกร [กะเสดตฺระกอน] น. ผู้ทําเกษตรกรรม. (ส.).เกษตรกรรม [กะเสดตฺระกํา] น. การใช้ที่ดินเพาะปลูกพืชต่าง ๆ รวมทั้ง
การเลี้ยงสัตว์ การประมงและการป่าไม้. (ส.).

อาชีพ, อาชีว, อาชีวะ น. การเลี้ยงชีวิต, การทํามาหากิน; งานที่ทําเป็นประจําเพื่อเลี้ยงชีพ.
(ป., ส.).


ข้อมูลอ้างอิงจาก  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
31/5/52 โพสต์โดย BABORCLUB
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การที่ผลผลิตของเกษตรกรหลายๆรายการราคาตกต่ำคิดว่าสามเหตุมากจากอะไร?
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร2554เพื่ออะไร
โพล ระบุ ชาวนาปลื้มจำนำข้าว ช่วยให้เกษตรกรปลดหนี้ได้จริง
คนไทยประกอบอาชีพมากที่สุดในขณะนี้?
เกษตรกรรมแบบคอมมูน คืออะไรคะ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู