หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
นักวิชาการคืออะไร
อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับนักวิชาการ
ช่วยผมด้วยรคับกรุณาด้วยครับ 20/7/53 โพสต์โดย K.Kanroi
คำตอบ
1 จาก 2
นักวิชาการ น. ผู้เชี่ยวชาญในวิชาความรู้สาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขา.
20/7/53 โพสต์โดย guruthailand
2 จาก 2
หมายถึง  ตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตรตำราเรียนทุกระดับที่อยู่ในความควบคุมของทางมหาวิทยาลัย งานกิจกรรมนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานปกครอง การปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษา การจัดการความรู้ การจัดและควบคุมพิพิธภัณฑ์การศึกษา การบริการและส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา การวางแผนการศึกษา
การวิจัยทางการศึกษา การส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อและระดับของตำแหน่ง

        ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ

นักวิชาการศึกษา 3 ระดับ 3

นักวิชาการศึกษา 4 ระดับ 4

นักวิชาการศึกษา 5 ระดับ 5

นักวิชาการศึกษา 6 ระดับ 6

นักวิชาการศึกษา 7 ระดับ 7

นักวิชาการศึกษา 8 ระดับ 8

นักวิชาการศึกษา 9 ระดับ 9
20/7/53 โพสต์โดย เจ็บแล้วจำคือคน เจ็บแล้วทนคือควาย
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อยากทราบว่าจบป.ตรีสาขาอาหารโภชนาการมาจะเรียนต่อสาขาศึกษาศาสตร์แขนงวิชาการแนะแนวได้ไหม
คิดแบบไหนจึงจะเรียกว่าคิดเป็น ?
ถ้าไม่มีวิชาการใดๆอยู่บนโลกนี้เลย..คุณคิดว่าจะมีชีวิตอยู่รอดบนโลกนี้หรือไม่
รบกวนด้วยครับ คุณคิดยังไงกับกลุ่มนักวิชาการที่ออกมา ทักท้วงเรื่อง อีเอ็มบอล........?
พอเรื่องรักนี้อยากตอบกันใหญ่เลยน่ะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู