หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
พระราชดำริ กับ โครงการต่างๆ ของในหลวง ต่างกันอย่างไร
ข้อมูล 26/9/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 5
ไม่ต่างครับ   คิด+โครงการ
26/9/54 โพสต์โดย Momae
2 จาก 5
พระราชดำริ  คือ สิ่งที่ในหลวงคิดขึ้นมา  
โครงการพระราชดำริ คือ  โครงการที่ทำจากสิ่งที่ในหลวงคิดขึ้นมา
26/9/54 โพสต์โดย Lextoyo
3 จาก 5
พระราชดำริ อาจไม่ได้เป็นโครงการ เป็นแค่แนวทางแก้ไขปัญหา
แต่โครงการในพระราชดำริ ย่อมมาจากรพระราชดำริของพระองค์อย่างแน่นอน
3/10/54 โพสต์โดย solace
4 จาก 5
พระราชดำริ ก็คือ "ความคิด" หรือ "ความดำริ" เมื่อเทียบกับการใช้ราชาศัพท์ของคำกริยา "คิด, ดำริ" แล้ว คำว่า พระราชดำริ เป็นราชาศัพท์ที่ใช้แก่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งราชาศัพท์ของคำว่า "ความคิด", "ความดำริ" ที่ใช้แก่พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้า ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ใช้ว่า พระดำริ

โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถในศาสตร์ต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เช่น โครงการเกี่ยวกับดิน น้ำ ป่า และวิศวกรรม โดยการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวจะมีหน่วยงานพิเศษของทางราชการเป็นตัวกลางในการประสานงาน คือ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
7/2/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 5
พระราชดำริ  คือ สิ่งที่ในหลวงคิดขึ้นมา  
โครงการพระราชดำริ คือ  โครงการที่ทำจากสิ่งที่ในหลวงคิดขึ้นมา
18/2/55 โพสต์โดย SpeedShuter
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
โครงการของในหลวง
โครงการพระราชดำริของในหลวง มีประมาณกี่โครงการ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีความเป็นมาอย่างไร
เรื่องของในหลวงที่เรา(อาจ)ไม่เคยรู้ 3
อยากได้เนื้อหาโครงการพระราชดำริ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู