หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ช่วยอธิบายความหมายของงานวิจัยให้ทีน๊
การสอบ | ไวยากรณ์ 5/11/53 โพสต์โดย LoVeTaeYang
คำตอบ
1 จาก 1
ความหมายของวิจัย

การวิ จัย หมายถึง กระบวนการค้นคว้าความรู้ ความจริง อย่างเป็นระบบและวิเคราะห์และตีความ ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ ( รศ. ดร. พะยอม วงศ์สารศรี )

การวิจัย หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการที่ได้มาซึ่งข้อความรู้ ความจริง หรือคำตอบที่เชื่อถือได้ของข้อสงสัยหรือปัญหาและคำตอบที่เชื่อถือได้นั้นจะ ต้องมีองค์ประกอบ 2 ประการคือ มีพยานหลักฐานหรือข้อมูลยืนยัน และต้องได้มาอย่างมีระบบระเบียบที่เชื่อถือได้

Best and Kahn ให้ความหมายของการวิจัยไว้ดังนี้ ....

อ่านบทความต่อตามลิ้งค์เลยครับ >>> http://kalai.exteen.com/20051124/entry-1

เครดิต : คุณ ขวัญนภา สุขคร (ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ)
5/11/53 โพสต์โดย _JaZa
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ผลงานวิจัยเกี่ยวกับกระดาษ
ค่าพารามิเตอร์(งานวิจัย) หมายถึงอะไรคะ ใครรู้ช่วยอธิบายที
หมวกกันน๊อคมีไว้ทำไมครับ
เปิดหน้าข้อความไม่ได้เลยครับ เป็นอะไรน๊อ
ถ้าประเทศไทยไม่มีกฎหมายให้สวมหมวกกันน๊อกจะเป็นอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู