หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
หลักการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน
การจัดทำประชาคม 1/6/52 โพสต์โดย ประชาคมหมู่บ้าน
คำตอบ
1 จาก 1
..
         การทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน(หรือตำบล ก็ตาม) หลายคนที่กระโจนเข้าไปที่เรียกประชุม
ชาวบ้านเลยทีเดียว ซึ่งตรงนี้มีข้อจำกัดที่พบคือ ความสลับซับซ้อนของกลุ่มคนที่หลากหลาย
ย่อมมีความต้องการที่หลากหลาย  จนบางครั้งมันเป็นกำแพงปิดกั้นจนไม่เห็น  ความต้องการ
ในเชิงลึกของคนเฉพาะกลุ่ม เช่น เด็กและเยาวชนก็ต้องการอีกอย่างหนึ่ง ผู้สูงอายุ ก็มีความ
ต้องการเป็นอีกแบบหนึ่ง สตรี หรือแม่บ้านก็ต้องการอีกแบบหนึ่ง

         ขอเล่าถึงวิธีเริ่มต้น จากประสบการณ์ที่เคยทำมาแล้ว ให้ฟังโดยเฉพาะคนที่ยังมีประสบ การณ์ทักษะการทำเวทียังน้อยอยู่ ว่าให้เริ่มต้นโดย

    ขั้นแรก     ไปคุยเป็นรายคนก่อน โดยเลือกสุ่มเอา ตรงนี้จะช่วยให้เห็นตัวคนที่จะดึงเข้ามา
    ขั้นที่สอง  เริ่มคุยกันเป็นวงมากขึ้น โดยแยกเป็นกลุ่ม เด็ก ผู้สูงอายุ สตรี พ่อบ้าน เป็นต้น
                   ขั้นนี้จะช่วยให้เห็นความต้องการร่วมของกลุ่มได้ดี
    ขั้นที่สาม  จึงจะคัดเลือกจากกลุ่มต่างๆ คละความหลากหลายให้มีทุกกลุ่ม ช่วยให้เชื่อมโยง
                    ความแตกต่างหลากหลาย ทำให้คนในชุมชนเรียนรู้ได้ภาพกว้างของชุมชน
                    ตนเองได้ดีขึ้น
1/6/52 โพสต์โดย Nai Surathai
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เตรียมตัวให้พร้อมแค่ไหน กับประชาคมอาเชี่ยน
ประชาคมอาเซียน คืออะไร
การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนมีผลกระทบต่อไทยอย่างไร
อีก 2 ปี ประชาคมอาเซียนแรงงานจะเดินทางไปได้อย่างเสรี คุณคิดว่าคุณสู้แรงงานประเทศอื่นๆได้ไหม...
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู