หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิธีปลูกมะนาวในกระถาง
การเกษตร 16/1/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
ปลูกมะนาวในกระถางให้ออกหน้าแล้งบังคับง่ายได้ผลแน่นอน


       หลักการและเหตุผล :                
       การบังคับมะนาวให้ได้ผลผลิตแก่เก็บเกี่ยวได้ตรงกับช่วงหน้าแล้ง (เม.ย.) นั้น จำเป็นต้องงดน้ำเพื่อปรับอัตราส่วน ซี/เอ็น เรโช. ในช่วงเดือน ส.ค. ซึ่งค่อนข้างทำยากเพราะเป็นช่วงฤดูฝน นอกจากน้ำฝนแล้วยังมีปัญหาน้ำใต้ดินโคนต้นอีกที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงส่งผลให้มะนาวแตกใบอ่อนตลอดเวลา                
       การปลูกมะนาวในกระถางช่วยให้มาตรการงดน้ำสามารถทำได้แน่นอน  เพราะนอกจากป้องกันน้ำจากฝนตกแล้วยังป้องกันน้ำจากใต้ดินโคนต้นได้อีกด้วย                             เตรียมกระถาง  :                        
     - เลือกกระถางซีเมนต์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-2.5 ม.  สูง 50 ซม. ปิดก้นตลอด  เจาะรูด้านข้างขอบและก้นกระถางเพื่อระบายน้ำป้องกันน้ำขังค้างในกระถาง 4-5 รู
     - ตั้งกระถางกลางแจ้ง  แสงแดดส่องได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดวัน                

        เตรียมดิน  :                
     - เลือกดินหน้าดินตากแดดจัด 10-20 แดดเพื่อฆ่าเชื้อโรคและร่วนซุยแตกตัวดี
     - ปุ๋ยคอก (มูลวัวเนื้อ/วัวนม + มูลไก่ไข่/ไก่เนื้อ/นกกระทา) เปลือกถั่วลิสงตากแห้ง.  ฟางแห้งหรือซังข้าวโพดตากแห้ง.   ยิบซั่มธรรมชาติ.  กระดูกป่น.  ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วพรมด้วย   “น้ำ + ปุ๋ยน้ำชีวภาพระเบิดเถิดเทิง + ไคโตซาน + ฮอร์โมนบำรุงราก”  คลุกเคล้าให้เข้ากันดีอีกครั้งจนได้ความชื้น 50 เปอร์เซ็นต์  เสร็จแล้วทำกองอัดแน่น  คลุมด้วยพลาสติก  กลับกองทุก 5-7 วันหรือเมื่อมีควันเกิดขึ้นเพื่อระบายอากาศและความร้อน  หมักทิ้งไว้ 2-3 เดือนหรืออุณหภูมิลดลงหรือเย็นปกติ  ได้  "ปุ๋ยอินทรีย์หมักชีวภาพ"   พร้อมใช้งาน
       - ใช้  ดินหน้าดินตากแดด  แล้วผสมกับ  ปุ๋ยอินทรีย์หมักชีวภาพ  คลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วบรรจุลงกระถางให้เต็มจนพูนโคกสูงจากปากกระถาง 50 ซม.  อัดแน่น  คลุมทับผิวหน้าดินด้วยฟางหมักเปื่อยยุ่ยแล้วคลุมทับด้วยฟางแห้งธรรมดาๆอีกชั้นหนาๆ
                   
       เตรียมต้น :                
       - เลือกและปลูกกล้ามะนาวตามปกติลงบนยอดสูงสุดของพูนโคกในกระถาง
       - บำรุงเลี้ยงต้นกล้า เมื่อต้นกล้าโตขึ้นให้จัดระเบียบกิ่งประธานที่แตกออกมาให้ได้รับแสงแดดทั่วถึงและไม่บังแสงแดดต่อกิ่งอื่น                

         

       ขั้นตอนการปฏิบัติบำรุงมะนาวในกระถางให้ออกผลในหน้าแล้ง

     - ช่วงขั้นตอน   "ตัดแต่งกิ่ง-เรียกใบอ่อนฟื้นฟูสภาพต้น-สะสมอาหารเพื่อการออกดอก"  ปฏิบัติเหมือนการบำรุงมะนาวปลูกบนพื้นดินปกติทุกประการ                
     - ช่วงขั้นตอน  "งดน้ำเพื่อปรับ ซี/เอ็น เรโช"   ให้ใช้พลาสติกคลุมหน้าดินปากกระถางเพื่อป้องกันฝนตกใส่  เมื่อเห็นว่าต้นมะนาวเริ่มเครียดหรือเริ่มใบสลดจึงนำพลาสติกออกแล้วระดมให้น้ำพร้อมกับเปิดตาดอกได้เลย                
     - ช่วงขั้นตอน "เปิดตาดอก" หลังจากนำพลาสติกคลุมดินออกแล้วเริ่มเปิดตาดอก  
โดย...
       ทางใบ :                
       สูตร 1 ........น้ำ 100 ล. + 13-0-46  (500 กรัม) หรือ ไธโอยูเรีย (500 กรัม) สูตรใดสูตรหนึ่ง + ธาตุรอง/ธาตุเสริม 100 ซีซี. + สารสกัดสมุนไพร 250 ซีซี.
       สูตร 2........น้ำ 100 ล. + ฮอร์โมนไข่ 250 ซีซี. + ธาตุรอง/ธาตุเสริม 100 ซีซี. + สาหร่ายทะเล100 ซีซี. + สารสกัดสมุนไพร 250 ซีซี.
       ใช้ทั้งสองสูตรสลับกัน 1-2 รอบ แต่ละสูตรห่างกันรอบละ 5-7 วัน  ด้วยการฉีดพ่นพอเปียกใบ                
       ทางราก :                
     - ให้ 8-24-24 (200-250)/ต้น (กระถาง)  ให้ทันทีที่เปิดพลาสติกคลุมแปลง
     - ให้น้ำปกติ  ทุก 1-2 วัน                  
       หมายเหตุ :                
     - หลังจากเปิดตาดอกแล้วมะนาวก็จะมีดอกออกมา จากนั้นบำรุงตามขั้นตอน “บำรุงดอก.
บำรุงผลเล็ก.   บำรุงผลกลาง.   บำรุงผลแก่ก่อนเก็บเกี่ยว.  บำรุงผลให้แก่เร็วกว่าปกติหรือบำรุงยืดอายุผลให้แก่ช้า.”  ปฏิบัติเหมือนการบำรุงมะนาวที่ปลูกบนพื้นดินปกติทุกประการ
     - รากทั้งหมดอยู่ในกระถางซึ่งเป็นพื้นที่ๆค่อนข้างจำกัดในการอาหารและปริมาณสารอาหารก็มีอย่างจำกัดด้วย   รากทั้งหมดต่างก็ดูดซับสารอาหารในพื้นที่จำกัดนั้นจนทำให้สารอาหารหมดไปอย่างรวดเร็ว  กรณีนี้แก้ไขโดยให้สารอาหารทั้งทางรากและทางใบมากๆอย่างเพียงพอด้วยวิธี  “ให้น้อย-บ่อยครั้ง-ตรงเวลา” ทั้งนี้ความสมบูรณ์ของต้นจะชี้บอกได้อย่างดีว่าสารอาหารพอเพียงหรือไม่
           
       ตัดแต่งรากมะนาวในกระถาง                
       เนื่องจากรากมะนาวต้องเจริญเติบโตในกระถางซึ่งมีพื้นที่จำกัด  เมื่ออายุต้นมากขึ้นหรือ 4-5 ปีขึ้นไปปลายรากจะวนอยู่ที่ขอบกระถาง  ส่งผลให้ต้นโทรมหรืออาจตายได้  กรณีนี้สามารถแก้ไขได้ตามขั้นตอน  ดังนี้                
     1.ล้างต้นแล้วบำรุงต้นเรียกใบอ่อนเพื่อให้ต้นมีความสมบูรณ์หรือสะสมอาหารไว้ในต้นก่อน
     2.เมื่อยอดอ่อนเริ่มแตกออกมาให้เห็นจึงลงมือตัดแต่งกิ่งแบบทำสาวหรือทำเป็นโจรแขนด้วน  ให้เหลือความยาวของกิ่งประธานประมาณครึ่งหนึ่งของรัศมีกระถาง                
     3.ใช้พลั่วหรือเสียมคมจัดแทงลงดินตรงๆ  ห่างจากขอบกระถางมาทางโคนต้น 1 ใน 4  ขั้นตอนนี้จะเป็นการตัดปลายรากออก                  
     4.ตักดินบริเวณขอบกระถางออกแล้วเปลี่ยนดินชุดใหม่ลงไปแทน หรือถ้าเห็นว่าสภาพดินยังดีอยู่ก็ไม่ต้องตักออกก็ได้              
     5.หลังจากตัดรากแล้วให้  ฮอร์โมนบำรุงราก   พร้อมกับเร่งบำรุง   เรียกใบอ่อน-ฟื้นฟูสภาพต้น   เหมือนการบำรุงหลังตัดแต่งกิ่งมะนาวที่ปลูกบนพื้นดินปกติ    ถ้าต้นมีความสมบูรณ์ดีตั้งแต่แรกก็จะแตกใบอ่อนพร้อมกับรากชุดใหม่ภายใน 20-30   วัน และพร้อมรับการบำรุงเพื่อให้ดอก/ผลต่อไป                
     6.วิธีตักหน้าดินปากกระถางบางส่วนออกแล้วใช้วิธีล่อรากขึ้นมาก่อนแล้วจึงตัดปลายรากที่ขอบกระถางจะสามารถลดการชะงักการเจริญเติบโตของต้นได้เป็นอย่างดี                
     7.ช่วงปีแรกหลังจากตัดแต่งรากและตัดแต่งกิ่งยังไม่ควรเอาผล  แต่ให้บำรุงต้นจนสมบูรณ์ดีเหมือนเดิมก่อนจึงบำรุงเพื่อเอาผลจะช่วยให้ต้นไม่โทรมเร็วและอายุยืนนานขึ้น
       หมายเหตุ :
       มะนาวกระถางอายุต้น 3-4 ปี ขนาดทรงพุ่มเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-3 ม.สูง 2-2.5 ม.  สภาพต้นสมบูรณ์พร้อมสามารถให้ผลผลิตได้ต้นละประมาณ 150-200 ผล  ในขณะที่มะนาวพื้นราบยกร่องแห้งลูกฟูกอายุต้น ขนาดและความสมบูรณ์พร้อมเท่าๆกันสามารถให้ผลผลิตได้ต้นละ 3,000-4,000 ผล            

อ้างอิง:    http://www.kasettoday.com/kasetboard/index.php?topic=96.0
16/1/55 โพสต์โดย Tiger Booter
2 จาก 2
อย่างยาก
17/4/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
===>> กระถางปลูกรัก <<===
วิธีปลูกพริกจู๋
ช่วยบอกประวัติ-ที่มาของหมากแดงหน่อยครับ
วิธีผสมดินปลูกมะนาวในท่อ
ปลูกมะพร้าว 85,098 ต้น ปลูกมะนาวน้อยกว่ามะพร้าว 35,698 ต้น ปลูกมะนาวและมะพร้าวรวมกี่ต้น เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู