หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ข้อสอบเรื่องเซต วิธีทำ พร้อมคำตอบ
โรงเรียน | สอบวัดคุณสมบัติ 27/6/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 7
ตัวอย่างโจทย์ สำหรับฝึกทบทวนนะครับ

 เซต
- ตัวอย่างโจทย์
1. กำหนดให้ A ,B ,C เป็นเซตจำกัด มี่เป็นสับเซตของเอกภพสัมพัทธ์  U
ถ้า n(U)                 = 120  , B A
    n (A C)     = 20         พ.ท.. 1
    n  ( C – B )       = 50        พ.ท. 5+ 6
    n  (  A B)    = 30        พ.ท. 2+5
และ n(ACB)=  5          พ.ท. 5
แล้ว n (B) มีค่าเท่าใด
          A      A                    C


 
สมมติ ตัวเลขต่างๆ แทน พื้นที่ ของเซต
 จะได้  1 = 20 , 5+6 =50 ,  2+5 =30
            5 =5    ดังนั้น  2 = 30-5 =25
             หาพื้นที่ของเซต  B  คือ  3+4
          จาก  n(U) = 120  จะได้ว่า  1+2 +3+4+5+6 = 120
          จากข้างบน นำมาแทนค่า จะได้
          20 + 25+(3+4) + 50    = 120
         ดังนั้น พ.ท.  (3+4)       = 120 – 95
                                             =  25

2.    จากการสำรวจนักเรียนห้องหนึ่งจำนวน  40  คน   พบว่า ชอบคณิตศาสตร์ 21 คน
ชอบ วิชาเคมี 16 คน ชอบฟิสิกส์ 19 คน ชอบทั้ง 3 วิชา 3 คน และ ใน 40 คนนี้ ไม่มีใครไม่ชอบวิชาใดเลย ใน 3 วิชานี้ อยากทราบว่า มีกี่คนที่ชอบเพียง วิชาเดียวจาก 3 วิชานี้ (27)

3.  จากการสำรวจ ผู้ฟังเพลงจำนวน 180 คนพบว่า มีผู้ชอบเพลงไทยสากล 95 คน
เพลงไทยเดิม 92 คน   เพลงลูกทุ่ง 125 คน เพลงไทยสากล และเพลงไทยเดิม 52 คน เพลงไทยสากล และเพลงลูกทุ่ง 43 คน   เพลงไทยเดิมและเพลงลูกทุ่ง 57 คน และทั้ง 180 คนจะชอบฟังเพลงอย่างน้อย 1 ใน 3 ประเภทข้างต้น จำนวนคนที่ชอบฟังเพลงไทยสากลเพียงอย่างเดียวเท่ากับเท่าไร    ( 20 )
4.  ถ้า A  ={   ,{},0 , {0}  ,{1} ,{0,1} } และ P(A) เป็นพาวเวอร์เซตของ A แล้ว
[P (A) - A ]   [ A – P(A)] มีสมาชิกกี่ตัว ( 64 )
28/6/53 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 7
มีนักเรียนมารายงานตัวสอบซ่อม 50 คน พอถึงเวลาสอบชั่วโมงที่ 1 เข้าสอบภาษาอังกฤษ 35 คน ชั่วโมงที่ 2 เข้าสอบคณิตสาสตร์ 25 คน ชั่วโมงที่ 3 เข้าสอบสังคมศึกษา 10 คนมีนักเรียนซ่อม3วิชา อยู่ 1 คนมีนักเรียนกี่คนที่สอบซ่อม 2 วิชากำหนดให้คนที่สอบ 2 อย่างเป็น x y z
35+25-x+11-y-z = 50
-x-y-z = -21
x+y+z = 21
แต่จะมี 1 คนที่สอบ 3 อย่าง
จะได้ 21-3 = 18
6/8/53 โพสต์โดย 1997
3 จาก 7
นักเรียนห้องหนึ่งมี 48 คน ทำการสอบวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แลพ ภาษาไทย ปรากฏผลดังนี้
มีนักเรียน สอบได้วิชาคณิตศาสตร์ 20 คน
สอบได้วิชาภาษาอังกฤษ 15 คน
สอบได้วิชาภาษาไทย 25 คน
สอบได้วิชาคณิตศาสตร์อย่างเดียว 10 คน
สอบตกทั้ง 3 วิชา 3 คน
นักเรียนที่สอบได้ทั้งวิชาภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ มีกี่คน
ใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์
แก้สมการ 10+z+x+(10−z−x)+(15−x−y−z)+y+(15+z−y)+3=48
จะได้ x+y=5 ดังนั้น นักเรียนที่สอบได้ทั้งวิชาภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ มี 5 คน
6/8/53 โพสต์โดย 1997
4 จาก 7
xcvxcvxvzvczcvzcxvzxcfcsadc d das
asdsadsad
as
asdas

asdasfsagdfs
ghf
hjdg
jghjfsdaf
28/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 7
kl;l;j
29/8/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 7
จากโจทย์ถามหา A^b^c นะครับ
จะได้ว่า มีทั้งหมด 48 คน ตก 3 คน คือ 48-3 =45
u=45

45=20+15+25-10-x
45=50-x
x=50-45
x=5 ตอบ 5
22/7/55 โพสต์โดย zhezhe jang
7 จาก 7
นักเรียนกลุ่มหนึ่งมีจำนวน 50คน มี32คน ไม่ชอบเล่นกีฬาและไม่ชอบฟังเพลง ถ้ามี 6 คน ชอบฟังเพลงแต่ไม่ชอบเล่นกีฬา และมี 1คน ชอบเล่นกีฬาแต่ไม่ชอบฟังเพลงแล้ว นักเรียนในกลุ่มนี้ที่ชอบเล่นกีฬาและชอบฟังเพลงกี่คน
22/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การทำข้อสอบปรนัย? คุณมีวิธีการอย่างไร?เพื่อแบ่งปันวิธีการกับเพื่อนวัยเรียน?
วิธีตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์ระบบออปเซต
ช่วยแก้ปัญหาเรื่องเซตหน่อยคับ
ใครมีแนวข้อสอบ-คำตอบวิชา SO483บ้างคะ
ทริคดีๆก่อนสอบ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู