หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ตราสารหนี้ คืออะไร
การเงินและธนาคาร | เศรษฐกิจ 16/5/51 โพสต์โดย โอโซน
คำตอบ
1 จาก 1
ตราสารหนี้ คือ ตราสารทางการเงินที่แสดงความเป็นหนี้ระหว่างกัน โดยลักษณะของการเป็นตราสารเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนมือได้กล่าวอีกนัยหนึ่งตราสารหนี้ก็คือ การกู้ยืมเงินชนิดหนึ่งที่มีความเป็นมาตรฐาน ผู้ออกตราสารเป็นผู้กู้หรือลูกหนี้ ในขณะที่ผู้ให้กู้เป็นผู้ซื้อหรือเจ้าหนี้ โดยทั้งสองฝ่ายมีข้อผูกพันทางกฎหมายที่จะได้รับชำระเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เช่น ดอกเบี้ย เงินต้น ตามเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ตราสารหนี้มีคุณสมบัติที่สามารถแบ่งเป็นหน่วยย่อยๆที่เท่าๆกันโดยได้ผลประโยชน์หรืออัตราผลตอบแทนเท่ากันทุกหน่วย และมีคุณสมบัติที่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือกันได้จนกว่าจะหมดอายุของตราสารนั้น
สำหรับการเรียกชื่อตราสารหนี้ มีความแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยทั่วไปในต่างประเทศใช้คำว่า Bond สำหรับตราสารหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน(Secured bond) และใช้คำว่า Debenture สำหรับตราสารหนี้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน(Unsecured bond) สำหรับในประเทศไทยนิยมเรียกตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลหรือองค์กรของรัฐว่า พันธบัตร(Bond) ส่วนตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชนจะเรียกว่า หุ้นกู้(Debenture)
16/5/51 โพสต์โดย Khun Awe
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อยากเป็นหนี้มั๊ย
ใครเป็นผู้ต้องเสียในมูลหนี้ ระหว่าง ลูกหนี้กับเจ้าหนี้
คนจนคือใคร ระหว่าง คนที่ไม่มีอะไรเลย กับ คน มีเงิน 500 บาท เป็นหนี้ แสนบาท ใครจนกว่ากัน
ผิดนัดชำระหนี้ธนาคารเรื่องบ้าน1งวดทำอย่างไร กว่าจะรู้ตัวผ่านมาหลายเดือนแล้ว ดอกเบี้ยผิดนัด20%
หนี้อะไร ที่ไม่สามารถชดใช้ได้หมด ครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู