หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
กระทรวงไทยมีกี่กระทรวง
11 25/4/52 โพสต์โดย ประกาสิทธิ์
คำตอบ
1 จาก 2
รายชื่อกระทรวงของไทยใน พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน


สำนักนายกรัฐมนตรี  มีศักดิ์ เทียบเท่ากระทรวง
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
25/4/52 โพสต์โดย BABORCLUB
2 จาก 2
24/7/55 โพสต์โดย บิ๊ว
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
องค์กรอะไรบ้างมีส่วนร่วมเกี่ยวกับประเทศไทย
ดร.ประกาย กิจธิคุณ สังกัด
บรุณาการ
ต้องรื้อคดีให้ ปชช เห็น ว่าใครพูดความจริง
ไทยพาณิชย์ ม.ขอนแก่น เปิดกี่โมง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู