หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
จิตกรรมคืออะไร
ศิลปะ 31/1/55 โพสต์โดย ีรร
คำตอบ
1 จาก 3
งานจิตรกรรมเป็นศิลปกรรมอย่างหนึ่ง ที่มนุษย์ใช้เป็นสื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกความคิด ความเชื่อ ในขณะนั้น สามารถแสดงรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ สามารถแสดงอารมณ์ ของผู้สร้างงานจิตรกรรมนั้น ๆ ได้ มนุษย์สร้างงานจิตรกรรมมาตั้งแต่สมัยยังอยู่ในถ้ำ ร่องรอยขีดเขียนในถ้ำต่าง ๆ ที่พบเห็นในปัจจุบันเกิดจากฝีมือของมนุษย์โบราณ ได้สร้างผลงานจิตรกรรมไว้ การสร้างงานจิตรกรรมมีในทุกชนเผ่าทั่วโลก งานจิตรกรรมบางครั้งทำหน้าที่เป็นภาษาภาพ และใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ใช้สื่อสารกับจิต วิญญาณ ความเชื่อประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชน

           งานจิตรกรรมจึงไม่ใช่เพียงการเขียนภาพ เพื่อให้เหมือนหรือเก็บข้อมูลรายละเอียดของภาพ ให้มากที่สุดจึงถือว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ ถ้าเป็นเช่นนั้นผลงานจิตรกรรมก็คงไม่ต่างกับ ภาพถ่ายบันทึกเหตุการณ์ทั่วไปเท่านั้น งานจิตรกรรมที่ดีจะแสดงตัวตน ความเป็นตัวเองของผู้สร้าง บอกถึงอารมณ์ความรู้สึก แสดงความคิด ของผู้นั้นได้อย่างดี

           สำหรับบุคคลทั่วไปที่กำลังจะเริ่มฝึกฝนเรียน ในการทำงานจิตรกรรมในเบื้องต้นก็ยังเป็นการยากที่จะเข้าใจลึกซึ้งลงไปในเรื่อง จิต วิญญาณ อารมณ์ ความรู้สึก ที่นอกเหนือจากการเห็นด้วนตา แต่การฝึกฝน หมั่นเรียนรู้หาประสบการณ์ ก็จะทำให้ สามารถเกิดความเข้าใจ และรู้สึกไปในผลงานที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้น

          งานจิตรกรรมโดยทั่วไปก็จะหมายถึง ผลงานที่สามารถมองเห็นได้เพียงด้านเดียวอาจจะอยู่บนกระดาษ บนผนัง บนกระดาน หรือบนผ้าใบ โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น สีน้ำ สีฝุ่น สีน้ำมัน สีอครายลิก สีโปสเตอร์ สีไม้ สีเทียน สีชอล์ก หรือใช้วัสดุ ต่าง ๆ ปะปิดผสมผสานลงไปบนผลงาน
31/1/55 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
เอามาจากวิกิพีเดียจ้า
31/1/55 โพสต์โดย หมีพูน้อย
3 จาก 3
คืองานที่รังสรรค์ขึ้นโดยจิตรกรจะโดยเทคนิคใดก็สุดแต่ศิลปินนั้นๆ
31/1/55 โพสต์โดย กูรู กูรู้น่า
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เวลานั่งสมาธิแล้วเห็นกรรมไม่ดีที่เคยทำไว้ผุดขึ้นมา เราควรทำอย่างไร?
กรรม คือ อะไร???
คุณคิดว่าบาปกรรมมีจริงหรือไม่?
มนุษย์มีกี่ประเภท
มนุษย์เกิดมาเพื่ออะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู