หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ระบบประสาทและต่อมไร้ท่อมีความสำคัญอย่างไรต่อสุขภาพ
ข้อมูล | การศึกษา | ชีววิทยา | ปัญหาคาใจ | วิทยาศาสตร์ 17/5/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
มีมากเลยครับ จริงๆ ทุกระบบในร่างกายของคนสำคัญเท่าๆกันหมด
คำถามนี้เหมือนถามว่า นิ้วอะไรสำคัยที่สุด ก็ตอบไม่ได้ว่าอันไหนเพราะทุกคนต่างมีเหตุผลที่ต่างกัน

ระบบประสาทนั้นทำหน้าที่ควบคุมระบบต่างๆ ส่วนต่อมไร้ท่อก็ควบคุมโดยการใช้ ฮอร์โมน
17/5/55 โพสต์โดย TheReal_TiAmo
2 จาก 2
ทุกระบบมีความสำคัญทัดเทียมกันค่ะ

แต่ถ้าถามว่าระบบประสาทและต่อมไร้ท่อสำคัญอย่างไรต่อสุขภาพ ง่าย ๆ เลยก็คือ ระบบประสาททำให้ร่างกายรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ ได้ซึ่งอาจจะตอบสนองช้าหรือเร็วก็แล้วแต่กรณีไป เช่น การรับสัมผัส เจ็บ เกิดความรู้สึกแล้วเกิดการตอบสนองโดยการสะดุ้ง หนี (ซึ่งก็ต้องอาศัยระบบกล้ามเนื้อ) แต่บางครั้งก็อาจเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว เข้าหาสิ่งเร้าที่มากระตุ้นได้ บางครั้งร่างกายก็ตอบสนองโดยการปรับสภาพของร่างกายเอง โดยผ่านทางระบบต่อมไร้ท่อ (ฮอร์โมน) ให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกายทำงานอยู่ในสภาวะสมดุลและเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมที่ร่างกายกำลังเผชิญ

ง่าย ๆ เลยก็คือ ระบบประสาท คือการรับรู้ติดต่อสื่อสารระหว่างร่างกายกับสิ่งแวดล้อม
ระบบต่อมไร้ท่อ คือ การรักษาสมดุลของร่างกาย
18/5/55 โพสต์โดย Chuntra
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ถ้าร่างกายขาดสารไอโอดีน จะมีผลอย่างไรต่อระบบต่อมไร้ท่อ
โรคในระบบประสาทมีอะไรบ้าง
ฮอร์โมนคืออะไร
มีปัญหาทางระบบประสาทเหรอ? ว่าตัวเองก็เป็น
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู