หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การออมเงินกับ กบข. มีผลดีอย่างไร ?
ต่อสมาชิก กบข.
กบข. 20/11/55 โพสต์โดย ครูแก่
คำตอบ
1 จาก 2
สิทธิพิเศษทางภาษี ที่ได้รับผลประโยชน์จาการออม สามารถนำไปหักลดหย่อนได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี ซึ่งเงินสะลมนั้นในปัจจุบันสามารถเลือกสะสมได้ 1 - 12 % จากอัตราเงินสมทบภาคบังคับร้อยละ 3 ในส่วนของการตอบแทนการลงทุน ก็ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ ถ้าออกจากงาน เช่น

1. เหตุสูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี หรือ มากกว่า 50 ปีในกรณีเกษียณอายุก่อนกำหนด
2. เหตุเพราะทุพพลภาพ
3.เหตุทดแทน
4.เสียชีวิต
20/11/55 โพสต์โดย super_hero
2 จาก 2
เป็นการสร้างหลักประกันในวัยเกษียณ   จ้า
   กบข. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก และจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก กบข. มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีคณะกรรมการ กบข.เป็นผู้กำหนดนโยบาย ปัจจุบัน กบข.มีสมาชิก 1.2 ล้านคน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิประมาณ 486,000 ล้านบาท
20/11/55 โพสต์โดย Lextoyo
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
แชร์วิธีออมเงินที่ได้ผลกันค่ะเพื่อน ๆ
วิธีการจ่ายหนี้ให้มีเงินออม
ใครมีวิธีที่ทำไม่ออมแล้วเงินมันอยู่บ้าง!!!
เผยยุทธศาสตร์การออม
เปิดบัญชีออมทรัพย์เงินฝาก เพื่อนๆกูรูใช่อะไนในการตัดสินใจเลือกธนาคาร ครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู